Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

- Helt vanlige folk som har lyst å gjøre en innsats

Thor Erling Sætrevik, jan.-18

2019 er valgår i Den Norske Kirke. Alle menighetene i landet skal velge sine menighetsråd. Hvorfor skal man stille i menighetsråd? 

Vi har tatt en prat med noen av medlemmene i menighetsrådet på Eigerøy.

Hva mener du er det viktigste området for menighetsrådets arbeid?

- I menighetsrådet jobber jeg for at kirka skal være en naturlig møteplass for alle og at vi har respekt for hverandres trosvandring, sier Trine G. Viggen. 

- Det aller viktigste er barn og ungdom. De er framtida vår, resonnerer Gyrid Espeland. Samtidig er vi opptatt av å bry oss om mennesker i alle generasjoner; diakoni, som det så fint heter. Menighetsrådet må også passe på at menigheten er et fellesskap i utvikling.

- Vi vil bry oss om folk gjennom alle faser i livet, sier Gro G. Sæstad. Jeg jobber for at kirken skal være en naturlig del av livet og hverdagen til folk.

Hvilket utbytte har du hatt av å være medlem av menighetsrådet?

Gyrid, som har vært medlem siden oppstarten i 1998 (og leder i de fleste periodene) svarer raskt: - mye moro, og mye arbeid! Det har vært utviklende og lærerikt. Det har vært veldig ålreit å møte så mange kjekke folk! Jeg kjenner på en enorm glede av å bidra, oppsummerer hun.

Trine, som har hatt sin første periode i menighetsrådet: - jeg synes at det har vært moro å se kirka fra «innsiden» - og å forstå hvordan arbeidet drives her. Det er spennende å ha en påvirkning på hvordan menigheten skal utvikles. Jeg har vært heldig å sitte i en periode der jeg opplever at det har skjedd veldig mye. Og så er det et veldig godt miljø i menighetsrådet.  

Hvordan ser du på muligheten til å rekruttere folk til valget til menighetsråd i 2019? Menighetsrådsleder Gyrid er optimistisk. - Vi ser at der er mange gode kandidater; helt vanlige folk som har lyst å gjøre en innsats. Disse tror vi vil være betydningsfulle i neste periode. Det er et givende arbeid, så man får mye igjen for innsatsen, lover hun og oppfordrer folk til å prøve å stille hvis de får spørsmålet.

Dere er opptatt av fellesskap i menighetsrådet. Et annet, og motsatt, begrep som blir mye brukt i samfunnsdebatten er «utenforskap».

Hva tenker dere i menighetsrådet om begrepet «utenforskap»?

- Det handler om en opplevelse av ikke å høre til, å føle seg ensom og alene, eller ikke å passe inn. 

Hva kan menigheten gjøre for å motvirke utenforskap? 

Det blir stille i rådet i noen sekunder, før innspillene flyr over bordet: - Vi vil prøve å se ​alle.

- Vi prøver å lage relevante møteplasser - ​forskjellige​ møteplasser - slik at alle har et tilbud de kan komme på. - Menighetsrådet må jobbe helt bevisst med å skape en kultur der folk blir sett og møtt - og skape et inkluderende fellesskap. I kirka er det viktig at vi ser alle som kommer, og er interesserte i å snakke med dem. Vi må møte folk på en naturlig måte, og med et smil. Alle skal oppleve at de er like verdifulle.

- Det er heller ikke alle som møter opp i kirka. Derfor er det viktig å se medmennesker der vi er; på skolen, arbeidsplassen og ellers i livet. Alle i menigheten har et ansvar for dette, og menighetsrådet et ansvar for å bygge opp denne kulturen.

- Alle skal oppleve å kunne si at «detta e okka kjerka». Vi vil ikke bare være en kirke for noen få. Da er det viktig å ha respekt for den enkeltes trosvandring. Vi stiller ikke noen krav til å være «kristen nok».

helt vanlige folk.jpg

Helt vanlige folk: f.v. Gro G. Sæstad, Gyrid Espeland, Trine Viggen, Martin Kolstad (sokneprest), Roar Sætrevik, Thor Erling Sætrevik. Ikke tilstede: Hege Jensenius, Kjell Håkon Skadberg.

 

.