Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Før helgen med Martin - Hva med kirken?

Martin Kolstad, nov.-18

Ja, hva med den? Hva skal vi egentlig med den? Kirken ble til fordi Gud vil oss noe. Fordi Gud ønsker at vi skal bli kjent med Ham. Én av følgene av Jesu død og oppstandelse var at et nytt fellesskap ble til. Et fellesskap av mennesker som ville bli bedre kjent med den Gud som Jesus hadde vist dem og som ønsket å leve livene sine slik han vil. Et fellesskap der man skulle vokse nærmere Gud og nærmere hverandre.

I dag tenker en kanskje på mange ting når noen sier kirke. En organisasjon. En bygning. Prester. Gudstjeneste. Noen ganger også bestemte politiske standpunkter?

Men kirken er ikke organisasjonen Den norske kirke eller et annet kirkesamfunn. Kirken er ikke kirkebygningen – selv om det er praktisk å ha et sted å samles. Kirken er ikke en bestemt gudstjenesteform – den er ikke engang norsk.

Kristen tro er ikke en teoretisk øvelse. Den har følger for livet vi lever hvis vi vil ta den på alvor. Den har konsekvenser for hvordan vi er mot hverandre. Den kan til og med ha politiske konsekvenser. Men hvis kirken først og fremst blir politiske kampsaker bommer den. Da har den kjørt i grøften.

Kirken er fortsatt til fordi Gud vil noe med mennesker som lever i dag. Med vanlige – og uvanlige mennesker – sånn som oss. Han inviterer oss som lever i dag til å bli kjent med ham. På samme måte som med mennesker som har levd før oss inviterer han oss til å vokse nærmere ham og hverandre. Til sammen å oppdage hva det vil si å leve livene våre slik det var meningen.

church-window-1016443_960_720.jpg

Velkommen til kirken.

 

.