Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Hva er bots- og bønnedag?

Per Arne Sandvold, okt.-18

Det er kanskje ikke så mange som er opptatt av kirkeårets rytme og høytidsdager, unntatt de som arbeider med dette til daglig. Med unntak av jul og påske, regner vi med at de fleste vet lite om bakgrunn og tradisjoner for de ulike dagene. Bots- og bønnedagen er nok intet unntak.

Så hva er bots- og bønnedag, når er den og hvorfor feirer vi den i kirka? Bots- og bededag er en av de eldste merkedagene for den kristne kirke, og går helt tilbake til 400-tallet etter Kristus. Den katolske kirke utlyste bots- og bededager når pesten herjet på 500-tallet. I 1551 ble det bestemt at det skulle holdes tre etterfølgende årlige bededager over hele riket den 1. – 3. desember. Etter ulike endringer, ble vår nåværende ordning med bots- og bededag søndag før allehelgensdag bestemt i 1950, og i 1985 fikk dagen sin nåværende liturgi. 

Navnet på dagen inneholder to elementer: Bot og bønn. I en omtale av denne dagen står det om dette: «Dagens særpreg er at denne dagen står folket som folk for Gud i bønn og bot. «At folket kalles til bot, vil først og fremst si at den enkelte kalles til omvendelse» -Wisløff. Synden framfor alle på Bots og bededag blir vel at vi ikke har latt Gud være Gud, ikke tatt ham alvorlig, men innrettet oss som om han ikke var til.»

Bots- og bønnedag er derfor en dag til ettertanke. En dag hvor vi tar innover oss at det finnes en Gud som ønsker å få kontakt med oss, og gi oss en ny mulighet til forsoning. En Gud som tilbyr oss fellesskap gjennom sin sønn Jesus Kristus. En dag for ransaking om vi har et liv som kan stå seg overfor Gud.

La oss til sist se hva Den norske kirke sier om denne dagen i dag: På søndag er det Bots- og bønnedag. Det er en dag til å stoppe opp og gå i oss selv som samfunn og som kirke. Dels uttrykker denne dagen et anliggende vi kjenner gjennom hele kirkehistorien; at Guds kirke på jord kommer sammen for å gjøre bot og for å be. Dels er dagen uttrykk for at kirken gjennom historien har kalt sammen til egne bots- og bønnedager knyttet til særlige hendelser.

Denne bønnen blir bedt under gudstjenesten på Bots- og bønnedag: Nådige Gud, du som har skapt oss i ditt bilde og former oss på nytt med din skaperhånd, vi ber deg: Tilgi oss syndene våre og forny ditt bilde i oss så vi vender om til deg og lever etter din gode vilje, ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

candles-2628575_960_720.jpg

 

.