Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Søndagstanker – Høre og tro

Per Arne Sandvold, okt.-18

For noen uker siden leste jeg en tekst der Jesus som vanlig snakket til menneskene han møtte. Evangelisten Johannes har gjengitt det slik: «Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv». I forhold til de store spørsmålene i livet er det altså to ting som gjelder: Å høre, og å tro. Da får vi tilgang til evigheten. Dette høres jo enkelt ut, kan vi tenke. Men er det så enkelt? 

Både det å høre og det å tro inneholder mange trinn og prosesser. Først om å høre. Det er mye vi hører som går oss hus forbi. Kort tid etter er det glemt. Andre ting vi hører, kunne vi godt unngått å høre. Vi trengte ikke vite det. Noe som vi hører, var ikke ment for oss, men var så interessant at vi tar vare på det og kanskje bringer det videre. Jeg tror ikke teksten referer til noe av dette. Det å høre Guds ord, er først og fremst å være til stede der ordet legges fram. Dernest er det å åpne våre sanser for dette som av noen kan oppleves som fremmed. I tillegg tenker jeg at den videre prosessen fører oss inn i undring: Hva er nå dette for noe? En periode med undring, ofte supplert med å høre flere gudsord og samtale med andre, kan så føre oss i retning av tro.

Så om tro. Vi tror på så mye rart. «Det tror jeg på», kan gjelde alt fra hverdagslige ting til vitenskapens store spørsmål. Vi tror egentlig hele tiden. Det å tro faller naturlig for oss. Det kan også være en beslutning. Vi velger oss det som vi synes er troverdig, og satser på det. Tro i kristen sammenheng er egentlig det samme. Etter en tids undring velger vi å tro på det som ordene vi har hørt, har fortalt oss. Det er og blir et vågestykke, for vi kan jo ikke vite sikkert, eller? Å velge å tro på Jesus er en større beslutning enn mange av de andre tingene vi tror på. Større fordi vi velger å tro på noe som vi ikke kan bevise. Større fordi vi tror på noe som varer lenger enn alt annet; inn i evigheten.

Evig liv er vanskelig, for ikke å si umulig å fatte og forstå. Her tror jeg de fleste av oss kommer til kort. Å tro at å tro gir evig liv, er et valg. Vi gjør oss sårbare fordi vi velger å tro på noe som vi ikke kan bevise, og som vi ikke fullt ut forstår. Likevel er å velge å tro noe godt. For meg er det viktigste ved troen at det gir en trygghet, helt uavhengig av hva livet ellers måtte bringe. Troen gir en trygghet for dagen i dag, dagene som kommer og den tryggheten varer helt inn i evigheten. God søndag!

architecture-768432_960_720.jpg

 

.