Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Bygdedagsgudstjeneste på Helleland

Oddny S. Frisk, sept.-18

Søndag 9. september var det tid for den årlige bygdedagen på Helleland. Bygdedagen startet som vanlig med gudstjeneste. Til denne søndagen blir 50-års konfirmantene invitert. Det samme er årets nye konfirmanter, som blir presentert for menigheten. Denne søndagen møtte 9 gullkonfirmanter som i 1968 ble konfirmert av Bjarne Bø.

Årets konfirmanter teller 5 stk. De møtte alle og fikk sin konfirmantbibel som de skal bruke i konfirmantundervisningen fremover. De ble presentert både ved at de kom frem, men også ved at det var laget et portrett av hver enkelt, der de hadde skrevet litt om seg selv.

bygdadagen 8.jpg

Øyvind Nilsen deltok i gudstjenesten med sang. Til gullkonfirmantene sang han acapella «Kven kan seia ut den glede». Ekstra stas denne gudstjenesten var at det var barnedåp. Theodor Slettebø-Stenberg het dåpsbarnet. Gudstjenesten blir ekstra høytidelig ved at et nytt medlem døpes inn i menigheten.

Etter gudstjenesten var bygdefolket samlet på grendehuset til komler, kaker og kaffi. Det var dekket på eget bord til bord 50-års konfirmantene og de nye konfirmantene. Der ble det god tid til prat, og til å møte bygdefolk.

bygdadagen 1.jpg

 

 

.