Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Hvorfor feirer vi Olsok?

Per Arne Sandvold, juli-18

I motsetning til Sankthans som vi skrev om for noen uker siden, har Olsok fått en annen og mer omfattende plass i kristelige kretser enn sankthans. Men i motsetning til Sankthans har jeg ingen tradisjoner med meg fra barnsben av, når det gjelder Olsok.

Olsok er feiringen av Olav den helliges dødsdag. Olsok feires som sankthans natten før Olavs dødsdag. Vi feirer altså Olsok den 28. juli om kvelden, mens Olav den hellige døde i slaget på Stiklestad 29. juli 1030. Dagen har status som høytid i den katolske kirkekalenderen der Olav er utropt til helgen, og er offisiell flaggdag i Norge. Dagen feires med «Spelet om Heilag Olav» under Olsokdagene på Stiklestad. Dagen feires også under Olavsfestdagene i Trondheim, og Olavsdagene i Sarpsborg. Olsok var lenge «halvhelg» og fridag for tjenestefolket i flere bygder. Slike Olsok-fester har antakelig vært vanlig i mange stølsområder, og enkelte steder brant de også bål. Olsok-mat er spekemat og rømmegrøt.

Olavsdagen/Olsok har i motsetning til Sankthans fått plass i vår kirkelige kalender den 29. juli. I årets tekstrekke kan vi lese fra Lukas 9, vers 23-26: Så sa han til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? For den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin og sin Fars og de hellige englers herlighet.»

Det er en utfordrende tekst om å kjempe for kristendommen og den kristne tro, selv om det skulle koste. Her er Olav den hellige selv et godt eksempel. Ved hans død regner vi kristendommen som innført i Norge. Flere skriver om at Olsok-feiringen ser ut til å fortsette, ja kanskje til og med tilta i omfang. Kanskje vi skulle gjøre noe mer utav det her i Egersund også?

uke 30.jpg

Olav den helliges fall i slaget på Stiklestad og skrinlegging av nasjonalhelgenen. 

 

.