Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Vielse i Eigersund

Kåre Erling Mjølhus, juli-18

Jeg tror at i alle kulturer og til alle tider har der vært en markering når to mennesker har inngått ekteskap. Det er vanlig at familie og venner tar del i denne feiringen. Noen steder er der såkalte arrangerte ekteskap hvor to familier blir enige om hvem som skal inngå ekteskap. Hos oss er det heldigvis opp til brudeparet selv å bestemme. Det er en stor og viktig begivenhet å inngå ekteskap. Samlivsformene har endret seg radikalt de senere årene. Der er også mange som velger samboerskap fremfor å gifte seg. Fra kirkens side framholder vi ekteskapet som en god ramme omkring samlivet. Det er viktig med stabile forhold, ikke minst for barna. Men det er også viktig å ikke sette seg til dommer over de som ikke lykkes i å leve sammen. Det må likevel være lov å positivt holde fram ekteskapet som en trygg og god ordning for samlivet.

Alle registrerte tros- og livssynssamfunn har vigselsrett. Det er nå kommunene som har overtatt sorenskriverens vigselsrett, og kommunen avgjør hvem som skal ha vigselsrett i den enkelte kommune. Det er vanlig at i alle fall ordføreren har vigselsrett.

For å inngå ekteskap må en få den nødvendige tillatelse fra folkeregisteret. På folkeregisteret får man de nødvendige opplysninger om hva som kreves for å inngå ekteskap. Ekteskapsloven i Norge ble endret i 2008 slik at også likekjønnete kan inngå ekteskap. På kirkemøtet i 2017 ble det bestemt at også likekjønnete kan inngå ekteskap i den norske kirke.

Alle som foretar vigsler ønsker å legge til rette så det blir en begivenhetsrik dag for de som skal vies. Brudepar og forlovere må være tilstede når ekteskapet inngås. Så er det også vanlig med en feiring sammen med familie og venner. Det varierer hvor mange som inviteres til bryllupsfesten. Om det er mange eller få tilstede i selskapet så er der ett stort ønske om at feiringen skal bli så positiv og minnerik som mulig!

vigselsliturgi 2017.jpg

Ny liturgi: På kirkemøtet i 2017 ble en ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke vedtatt. I arbeidet med den nye liturgien ble det lagt vekt på at den ikke bare skal være en liturgi for likekjønnede par, men at den også skal kunne benyttes av heterofile. Vi gleder oss over alle som ønsker å gifte seg i kirken og ser frem til å treffe flere gifteklare par i fremtiden. 

brudepar.jpg

Brudepar: De siste fem årene (2013-2017) har 146 brudepar gitt hverandre sitt «ja» under kirkelig vigsel i Eigersund kommune. Det er kirken i sentrum som blir mest brukt til vielser, men både Eigerøy, Helleland og Bakkebø kirker er tilgjengelige for de brudeparene som ønsker det. I senere tid er det også flere par som har valgt utendørs vielse, på lokasjoner som Skadbergsanden, Mong og Egersund motorsportsenter.

 

.