Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Liturgiske farger – grønn

Eva Sirevåg, mai-18

Treenighetstiden

Etter pinse er det slutt på de store høytidene i kirkeåret. Første halvår i kirkeåret er preget av de store hendelsene i Jesus sitt liv med jul, påske og pinse. Det neste halvåret er kalt for treenighetstiden. Denne tiden handler om å leve som kristen i troen på en treenig Gud. Hver søndag har et eget tema, og søndagene er nummerert etter hvor lenge det er siden pinse. Treenighetstiden avsluttes med Domssøndag, som er siste søndag før advent.

Vekst og livskraft

Treenighetssøndagen markeres med hvitt, men så skifter fargen til grønt. Grønt er nå den liturgiske fargen som skal brukes helt fram til advent. Grønt symboliserer vekst og livskraft. Presten vil bære både grønn stola og grønn messehagel, fra lesestolen vil det henge grønn duk. Det vil allikevel være enkelte dager som har annen liturgisk farge i løpet av dette halvåret. Det er aposteldagen (6. søndag etter pinse) og olsok som begge har rødt, allehelgensdag som har hvitt og bots- og bønnedag som markeres med fiolett. Grønn er fargen som markerer det alminnelige kirkeåret, de dagene det ikke er fest eller høytid. Naturlig nok vil det være den fargen som vi bruker mest gjennom året. Det er i kirka som med alle oss andre – det er de alminnelige dagene det er flest av.

liturgiske farger.jpg

Liturgiske farger: Det kommende halvåret vil presten bære grønn stola de aller fleste gudstjenestene. Men vi skal allikevel innom både hvitt, rødt og fiolett igjen før året er omme.

 

.