Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Vi går inn i pinsetiden

Eva Sirevåg, mai-18

Pinse

Pinsen markerer at Gud sendte sin Hellige Ånd til menneskene og ga oss del i hans guddommelige kraft. Pinsen kommer 50 dager etter Jesu oppstandelse på 1. påskedag.

Pinse er også en gammel jødisk høytid – en kornhøstfest. Til Jerusalem kom jøder fra hele verden for å være med på feiringen. 

Tunger av ild

Disiplene må ha opplevd disse 50 dagene som veldig spesielle. De fikk møte Jesus flere ganger. Han formante dem om å bli værende i Jerusalem og vente på det som Gud hadde lovet dem. Til slutt fikk de også være vitne til at Jesus ble tatt opp til himmelen.

Den første pinsen uten Jesus var disiplene samlet i Jerusalem slik de var blitt bedt om å være. Vi kan lese i Apostlenes gjerninger om en veldig lyd og ildtunger som viste seg over hodene på disiplene. Etterpå begynte de å tale ulike språk. Siden det var pinse var det jøder fra mange ulike land. Plutselig hørte de disiplene snakke på deres eget språk. Flere mente at disiplene måtte være fulle, men da sto Peter fram og talte til folkemengden. Han var ikke i tvil hvor de fikk denne evnen fra. Han viste til Jesus som hadde lovet at de ikke skulle bli igjen alene når han gikk til sin Far, men at de skulle få kraft gjennom den Hellige Ånd.

Første menighet

Peter oppfordret mengden av mennesker som var der til å vende om, la seg døpe i Jesu Kristi navn for å få tilgivelse for syndene og få del i den Hellige Ånd. Peter talte med kraft og overbevisning. Det førte til at denne dagen var det tre tusen mennesker som ønsket å bli en del av fellesskapet. Derfor kan den verdensvide kirka feire fødselsdag i pinsen. Det som begynte med et fellesskap av tre tusen nye troende har blitt til menigheter rundt om i hele verden som bekjenner seg til troen på Jesus og følger hans formaning om å la seg døpe, vende om og få del i den Hellige Ånd.

Rød

Den liturgiske fargen er rød og er et symbol på ilden og ånden. Pinsetiden varer kun i tre dager – fra pinseaften til 2. pinsedag. Ordet pinse kommer fra gresk og betyr egentlig femti. I pinsen er kirka pyntet i rødt. Hos oss har lesestolen fått rød duk og prestene bruker rød messehagel og rød stola over den hvite prestedrakta.

dsc_00572.jpg

Grunn til å feire

Pinsen er den siste av de tre store kristne høytidene og nok den som er minst kjent og feiret. Allikevel har vi god grunn til å markere denne høytiden – både det å kunne feire kirkas fødselsdag og det å bli minnet om Guds kraft som er skapende og livgivende og som virker gjennom deg som deler den kristne tro. God pinse!

 

.