Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Utvidet godhetsprosjekt i 2018

Per Arne Sandvold, april-18

Etter erfaringene fra 2017 har flere lokale menigheter og foreninger blitt med i arbeidet med godhetsdagene for 2018. Hele fredag 4. mai og på dagtid lørdag 5. mai gjennomfører vi derfor godhetsdager i Egersund. I år samarbeider følgende menigheter og foreninger om frivillig og gratis innsats for folk som trenger hjelp: Egersund misjonsforening, Indremisjonen (Bedehuset), Metodistkirken, Frelsesarmeen, Hillsong og Egersund menighet. I år som i fjor har Frivilligsentralen sagt seg villig til å ta imot melding og behov og frivillige. Hittil har vi mottatt beskjed om 10 prosjekter og vi har 20 frivillige. Flere frivillige er ventet.

I år har vi også utvidet vårt tilbud noe om hjelp. Vi kan derfor hjelpe med hagearbeid, rydding i garasjer og boliger, husarbeid så som rengjøring og vindusvask, enkelt malearbeid inne og ute, bilvask hjemme hos deg eller annet sted, besøkstjeneste så som handling og kirkegårdsbesøk, opplevelser for eksempel biltur eller bytur og databistand for eldre. I tillegg kan det hende at noen av våre frivillige har spesiell kompetanse og kan gi hjelp på andre områder.

Vi gjerne imot beskjed om flere som ønsker hjelp, og flere frivillige. Gi beskjed til Frivilligsentralen på mobil 458 78 545 eller 977 48 727, eller på epost: frivilligsentralen@eigersund.kommune.no

Vårt motto er: Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden

prosjektgruppa.jpg

Prosjektgruppa: Flere menigheter og foreninger i Egersund er med på Godhetsprosjektet. Her under et tidlig møte i planleggingen.

godhetsdagen.jpg

Høytrykksspyling: Det var stor oppslutning av frivillige rundt Godhetsdagen i fjor. Her spyles uteområdet ved Lagård bo- og servicesenter. 

 

.