Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Nytt fra 2017

Per Arne Sandvold, mars-18

Søndag 11.03.18 hadde Egersund menighet kirkemiddag og årsmøte på Menighetssenteret. Der ble Årsmeldingen fra 2017 lagt fram. Vi bringer her noen glimt fra aktiviteten i året som har gått, i form av noen tall på aktiviteten for Egersund prestegjeld.

Det ble avholdt 94 gudstjenester med nesten 11.900 deltakere til sammen i Egersund kirke, Bakkebø kirke, Hellvik bedehus og andre steder som Misjonshuset og Elverhøy. Det var en nedgang på om lag 200 personer, eller 1,6 % fra året før. Nesten 7500 personer av disse deltok på gudstjenesten i Egersund kirke. I alt 113 ungdommer ble konfirmert, og 2550 personer deltok på konfirmasjonsgudstjenestene. Det ble gjennomført 34 gudstjenester med dåp der det deltok 3318 personer. 1320 personer deltok i forbindelse med 20 vielser og det ble gjennomført 92 begravelser. 2240 personer gikk til nattverd, og 1642 deltok på gudstjenester for skoleelever.

Vi er svært takknemlige for at oppslutningen om Den norske kirke i Egersund holder seg på et høyt nivå, og ønsker hjertelig velkommen til gudstjenester, konfirmantopplegg, dåp og andre arrangementer i årene som kommer.

cube-3109883_960_720.jpg

 

.