Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Hvorfor går du på gudstjeneste?

Kari Johanne Melhus, mars-18

Søndag 4. mars møtte Menighetsbladet Ivar Sleveland som var på gudstjeneste i Helleland kirke. Vi stilte Ivar noen spørsmål rundt det å gå på gudstjeneste. 

- Jeg går på gudstjeneste fordi det er menighetens møteplass.

Hva er det du liker best med gudstjenesten?

- Det viktigste for meg er prekenen.

Er gudstjenesten noen ganger vanskelig å forstå?

- Ja, det synes jeg.

Mange er kristne, men går ikke til gudstjeneste. Hva tror du kan være årsaken til det? 

- Der er noen ritualer som virker uforståelige og en del tunge salmer med høyt og anstrengende tone som brukes i gudstjenesten. Dette tror jeg virker mer avskrekkende enn inkluderende.

Har du noen du vil oppfordre til å gå på gudstjenesten?

- Alle som bekjenner den kristne tro bør gå til gudstjenesten, eller finne sin plass i en frimenighet!

ivar sleveland.jpg

Ivar var siste mann ut i spalten «Hvorfor går du på gudstjeneste?» for denne gang, og Menighetsbladet takker han så mye for praten!

 

.