Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Siste nytt om kirkestue på Helleland

Jørgen Tore Omdal, mars-18

Det er tegnet nye skisser for kirkestue på Helleland. Menighetsrådet har fått disse til gjennomgang, og de er også presentert på menighetens årsmøte. Byggesøknad ble sendt til Eigersund kommune tidlig i februar, likelydende søknad er også sendt Stavanger biskop. Da er håpet at alle de innvendinger som er framkommet, er justert i vedtatte alternativ, slik at en godkjenning kan foreligge første halvår av 2018. Det er Eigersund kommune som gir byggetillatelse, men andre har innsigelsesrett i slike saker. Kommer det innsigelser eller varsel om dette, må kommunen vurdere veien videre.

Den foreslåtte løsningen er en videreføring av dagens uttrykk. Bårehuset som står i dag har saltak og det vil også den ene delen av bygget få, mens den andre delen har pulttak og avspeiler taket på de gamle stallene. I bygget er det avsatt plass til kjøkken, møtesal, HC-toalett, personalrom for kirkegårdsarbeiderne og bårerom med plass for kjølecelle.

kirkestue på helleland.jpg

Kirkestuen: Slik kan en fremtidig løsning for kirkestue på Helleland se ut. Det er lagt vekt på at det nye bygget skal gjenspeile arkitekturen som allerede er på plassen.

 

.