Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Hvorfor går du på gudstjeneste?

Eva Sirevåg, mars-17

haldis sandvik.jpgHaldis Sandvik treffer vi ofte på gudstjeneste i Egersund kirke. Menighetsbladet har spurt henne hvorfor hun kommer på gudstjenestene.

- Kirka i byen er for meg et hellig rom, jeg liker «huset». Det har noe med tradisjon å gjøre. I mange hundre år har mennesker kommet hit, de har kommet med sine bønner, klaget sin nød, deltatt i felleskapet og i lovsangen. I kirka er det en lav terskel. Man kan bare komme der. Hvis man ikke vil, trenger man ikke snakke med noen, kan bare finne seg en krok.

Hva er det du liker ved gudstjenesten?

- Den er så gjenkjennelig med en fast liturgi der syndsbekjennelse, forbønn, tekstlesing, takk og salmesang er faste og elementer. Sakramentene med dåp og nattverd er også viktige for meg. Jeg er veldig glad for alle som kommer for å døpe barna sine. Spesielt kjekt er det når tidligere elever kommer enten med barn eller barnebarn. Det varmer et lærerhjerte. For meg er det også en god vane å kunne starte søndagen med gudstjeneste kl. 11. Jeg må også si at jeg er veldig glad i salmene – og i salmeboka. Og så er jeg glad i orgelmusikk.

I kirka er det mange med grått hår, men det må jo være en plass for oss også. Og vi er en ressurs. Samtidig er vi avhengige av tilvekst. Jeg ser at dette er en utfordring. Samtidig blir det gjort et viktig arbeid med dåpsopplæring. Det er fint med arrangement og gudstjenester som lagt opp for barna. Da kommer foreldrene også. Jeg syns også det er fint både med G2-gudstjeneste og Tomasmesse.

Men jeg liker best gudstjenesten slik jeg er vant med den. Det er så mange endringer i samfunnet, da er det godt at noe er fast. Alle de faste elementene i gudstjenesten gjør det godt å være der. I tillegg er det godt å oppleve fellesskapet, det betyr mye for meg.

Mange kristne går ikke til gudstjeneste, hvorfor er det slik tror du?

- Jeg tror mange har en travel hverdag, ønsker bare å slappe av når søndagen kommer. I tillegg lever vi i en individualistisk tid med mindre vekt på fellesskapet. For mange er tro en privatsak.

Hvem vil du oppfordre til å komme på gudstjeneste?

- Jeg vil oppfordre deg som syns gudstjenesten er kjedelig å prøve å gå mer enn en gang. Det er godt å oppdage roen som finnes i kirkerommet og å få en god vane.

 

.