Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Hvorfor går du i kirken?

Arne Espeland, feb.-18

Kirsten Lædre har vært aktivt med i Eigerøy menighet helt siden starten i 1994 og går regelmessig på gudstjenester i kirka. Det gjelder både når hun er frivillig klokker og når hun «bare» er vanlig deltaker på gudstjenesten.

Hva liker du best ved gudstjenesten?

- Jeg liker hele gudstjenesten med sangene og leddene. Det er fint med variasjon med forskjellige gudstjenester med vektlegging av å være barnevennlige, synge gamle sanger, synge lovsanger og spesielle tema. For meg er det bra at gudstjenesten har en forutsigbar ramme som jeg kjenner igjen fra gang til gang. 

Kan noe i gudstjeneste være vanskelig å forstå?

- Siden jeg har vært med så lenge og lært om alle leddene, er det blitt mer og mer forståelig etterhvert. I starten var det ikke alt som var like lett å forstå. Det blir også mer dybde i forståelsen ved gjentakelse over tid.

Er det noe annet ved gudstjenesten som er viktig?

- Forkynnelsen og helheten er viktig. Ellers er det viktig for meg å tilhøre et menighetsfellesskap. Her får jeg påfyll og bidrar til fellesskapet. Kirka er en naturlig møteplass for meg.

Mange kristne går ikke på gudstjeneste. Hvorfor er det slik, tror du?

- Jeg har ikke noen god forklaring på det og tenker at det må være greit å være både engasjert og ikke engasjert. Det må være opp til den enkeltes smak og behag.

Hvem vil du oppfordre til å gå på gudstjeneste?

- Jeg tenker at det må være en positiv grunn til å gå og vil oppfordre til å gå dersom noen synes det ser interessant ut. Det blir feil for meg dersom vi skal gå på gudstjeneste av plikt.

For min del har det å gå på gudstjeneste blitt noe jeg ønsker og ikke en forpliktelse. Det er lov å ha ro og ikke gå på gudstjeneste når en trenger det.

_mg_5477.jpg

En gang jeg var opptatt med jobb og ikke kunne gå på gudstjeneste, hadde jeg en opplevelse av å gå glipp av noe. Det var en god bekreftelse for meg på en positiv tilhørighet!

 

.