Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Hva er liturgiske farger og hvorfor har vi det?

Eva Sirevåg, jan.-17

I løpet av dette året vil vi ta for oss de ulike liturgiske fargene gjennom kirkeåret.

Det nye kirkeåret begynte første søndag i advent, men vi forholder oss til kalenderåret og starter derfor litt uti kirkeåret. Det fire fargene som symboliserer kirkeårets ulike tider er hvit, grønn, fiolett og rød. 

Åpenbaringstiden

På søndag er det Kristi Åpenbaringsdag. Denne dagen innleder Åpenbaringstiden og markerer også avslutningen på juletiden. Åpenbaringsdagen har blitt feiret fra tidlig kristen tid for å markere Jesus sitt guddommelige opphav. Tiden fra Åpenbaringsdagen og til fasten begynner kalles i kirkeåret for åpenbaringstiden og markeres med grønt.

Åpenbaringstiden handler om at Gud har åpenbarer seg for oss gjennom sitt ord. Tekstene i åpenbaringstiden er ofte knyttet til tekster som sier oss noe om hvem Jesus er. Mange menigheter har et ekstra fokus på misjon i denne tiden.

Grønn

Grønn symboliserer vekst og liv. I denne perioden bærer presten grønn stola over prestekjolen og på lesestolen henger det grønn duk. Messehagelen som presten bærer under nattverden og på høytider har også farge etter kirkeåret. I åpenbaringstiden vil den være grønn.

Grønn er fargen for det alminnelige kirkeåret, de dagene det ikke er noen spesiell høytid eller fest som markeres. I tillegg til Kristi Åpenbaringsdag hører også Såmannssøndag og Fastelavnssøndag til åpenbaringstiden.

dsc_00382.jpg

ingun - grønn stola.jpg

Bærer grønt: I Åpenbaringstiden som vi nå går inn i, vil vi se at prestene bærer grønn stola over prestekjolen. 

 

.