Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Er julen nødvendig?

Julehilsen fra biskop Ivar Braut, des.-17

ivar braut.jpgDet er nesten for ille å spørre. Klart vi vil ha jul! Den er jo en viktig høytid, som er preget av familieliv, slekt og tradisjoner. Samtidig er det en høytid med flere andre sider. Vi kan godt være mer opptatt av hvor vanskelig det kan være å holde motet oppe gjennom en høytid med mange forventninger.

Men når vi spør så direkte - er julen nødvendig - da er det ikke selve høytiden vi spør om. For innsiden av høytiden er jo ikke tradisjoner og familie – og alt det vanskelige. Innsiden – kjernen – er at Gud blir menneske i Jesus Kristus. Det er fortellingen om en kjærlighet fra Gud utover det vi kan tenke av oss selv. 

Det handler om opphavet og meningen i hele tilværelsen. Vi kan oppdage hvordan alt henger sammen når Gud faktisk blir lagt i krybben. Jeg elsker å si at Gud møter oss i et barn på 48 centimeter. Jeg vet ikke hvor lang den nyfødte Jesus var, men 48 centimeter er et uttrykk for hvor liten han var og hvordan Gud helt kommer inn i menneskeslekten.

Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles mine tanker som i en hovedsum. Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt!

Hva betyr det?

At Gud kjenner meg. At Gud puster med meg i det livet jeg har. At Gud identifiserer seg med meg – og de utstøtte.

Dette er frelse. Derfor kom Jesus. Han kom med en frelse som Gud har lovet og som vi trenger så sterkt. Vi har et håp: Å få være barn av Gud. Og dette får vi ta imot i dåp og tro og leve det. «I dag er det født dere en frelser».

Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg. Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himlen hos deg!

Er julen nødvendig?

Ja, det som hente en natt i Betlehem er nødvendig. Det er historien om håpet vårt og om frelsen. Den julen er nødvendig. Juleevangeliet i Lukas kapittel 2 er nødvendig og til å leve på.

Mens tradisjoner kan være trivelige og vel verdt å ta vare på, særlig om vi gjør vel mot hverandre.

engel i gran tre.jpg

 

.