Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kirkestue på Helleland

Per Arne Sandvold og Jørgen Tore Omdal, nov.-17

Bygging av kirkestue ved Helleland kirke har dratt ut i tid. Årsaken er at fylkeskonservatoren i sin saksbehandling oppdaget at det var registrert en gammel middelalderkirkegård ved kirken. Den planlagte kirkestua var tegnet delvis inn på kirkegården og dermed tett inntil den kartfestede avgrensningen av Helleland middelalderkirkegård. Etter befaring i vår, ble det konkludert med at kirkevergen skulle be arkitektene tegne et par nye løsningsforslag, et forslag med plassering utenfor nåværende steinmur som avgrenser kirkegården mot nord, og et som en speilvending av den framlagte løsning. Det nåværende bårehuset skulle enten inngå i bygget, eller rives for å gi plass til nybygget med bårerom.

Den 02.11.2017 mottok kirkevergen nye skisser fra arkitekten. De tenker seg to helt ulike bygg som rommer omtrent det samme; et i moderne stil med paralleller til de gamle stallene, og et i mere tradisjonell stil. Det er vektlagt en kostnadseffektiv løsning. Her gjengir vi tegninger av slik kirkestua ville kunne se ut mot nord, dvs. mot parkeringsplassen. Helleland menighetsråd blir løpende informert om prosessen og framdriften. Det må poengteres at dette er foreløpige skisser som kan bli endret.

Kirkestua på Helleland må selvfølgelig også finansieres. Utenom de midlene som er samlet inn av givertjenesten Helleland, er det i nåværende budsjett og økonomiplan lagt inn kr 500.000 i 2017 og kr 1.000.000 i 2018. Dette er tidligere godkjent av kommunen. I forbindelse med budsjettet for 2018 har Fellesrådet bedt kommunen om at det settes inn ytterligere kr 500.000 i 2019. Bakgrunnen er at påleggene fra fylkeskonservatoren har påført prosjektet høyere utgifter. 

kirkestue - perspektiv.jpg

kirkestue - speilvending.jpg

Kirkestuen: Arkitekten for kirkestuen på Helleland har skissert opp to ulike forslag som rommer omtrent det samme. Den ene skissen viser et mer moderne preg, mens den andre viser en mer tradisjonell stil.  

 

.