Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Trosopplæringskonferansen 2017

Stine Wium Jakobsen, okt.-17

Det er allerede 17 år siden trosopplæringskonferansen ble holdt for første gang på Håndverkeren i Oslo. Siden den gang har konferansen samlet ansatte og frivillige som jobber med barn og unge, trosopplæring og menighetsutvikling i hele landet. I tråd med Luther jubileet som vi har hatt fokus på hele året, var temaet for konferansen NÅDE – Frihet til å leve. Tilstelningen har for lengst vokst ut av ordinære forsamlingslokaler og ble for første gang holdt på «The Qube» ved Gardermoen i år.

Flere ansatte og frivillige fra Egersund, Eigerøy og Helleland menigheter har tidligere vært representert på konferansen. Denne gangen var det Astri Svanes Haug, Trine Longfjeld Sætrevik og Stine Wium Jakobsen som reiste fra staben med Rebekka Sæstad Østebrøt og Marit Holte Bøe som frivillige.

Begivenheten startet med en fellessamling ledet av programleder for dagen Silje Kvamme Bjørndal. Her inviterte de til panelsamtale om nåde, synd, skam og ungdomskultur med Åste Dokke, Håvard Skjerdal og Knut Tveitereid. Det ble så holdt gudstjeneste ledet av prest Hallvard Mosdøl og kantor Børre Velsrud med et barnekor fra Lillestrøm.

20171017111318.jpg

I timene som fulgte kunne vi velge mellom en rekke forskjellige seminarer. Rebekka, Marit og Stine gikk først for å høre mer om temaet «Nåde». Her tok de opp spørsmål som hvordan vi kan snakke om synd på en måte som ikke skaper skam og hvordan vi skaper ærlighet om det som er vanskelig. Det var forskjellige synspunkter i panelet som besto av forlagsredaktør i Vårt Land - Åste Dokka, psykolog Hedvig Montgomery, og leder i NLM ung – Hans Kristian Skaar. Samtalen ble ledet av rådgiver for preses – Håkon Olaussen som skapte en god dialog i panelet og utfordret deltakerne på temaet.

Samtidig var Astri og Trine på seminaret «I møte med tweens» der de delte kunnskap, idéer og inspirasjon om hvordan de kan åpne for samtaler og undring om troen og livet med denne aldersgruppen. Etter drøfting og utveksling av tanker rundt dette gikk de videre til seminaret «Vil du være med?» for konkrete tips og verktøy for rekruttering og oppfølging av frivillige.  

20171017152714.jpg

Midtveis i arrangementet var det satt av god tid til å mette alle de 1500 deltakerne som hadde tatt turen til «The Qube» denne dagen, samt mingling og torgtid. Nå hadde vi enda en seminarbolk igjen og den brukte de fleste av oss på «Kort og godt» der vi fikk tips og faglig påfyll til kommunikasjonsarbeidet i trosopplæringen. Her var Rogaland godt representert med Tone Middelthon – menighetspedagog i Ålgård menighet og Tove Marie Sortland – kommunikasjonsmedarbeider i Stavanger bispedømme som holdt seminaret sammen med Miriam S. Follesø – kommunikasjonsrådgiver i Kirkerådet og Petter Normann Dille – prest i Skårer menighet.

Konferansedagen ble avrundet med fellessamling og nattverdsfeiring. Skuespiller Svein Tindberg fremførte nådefortellingen fra egen bok preget av mye fantasi og humor. Deretter oppfordret prest Sunniva Gylver oss til å fornye formidlingen av Guds nåde i kirkens trosopplæring.

20171017172440.jpg  

Vi hadde alle enn flott dag på trosopplæringskonferansen i Oslo og sitter igjen med en god opplevelse og mange gode råd som vi tar med oss videre i arbeidet i Eigersund-menighetene. Takk for turen! 

 

.