Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Martin Luthers lille katekisme

Per Arne Sandvold, okt.-17

I sommer gjenga vi noen andakter skrevet av Martin Luther her i menighetsbladet. Etter en Luther-jakt i egen bokhylle, kom jeg over Martin Luthers lille katekisme. Jeg regner med at flere av den godt voksne generasjon har sett denne boka før. Den inneholder gjengivelse og forklaring til de ti bud, trosartikkelen vi bruker i kirken og bønnen Fader Vår. Boka inneholder også en forklaring om dåpen, nattverden, skriftemål samt noen bønner. Videre har boka en avdeling med «Kristelige spørsmål og svar», og til slutt et kapittel kalt «Bibelspråk til katekismens fem punkter».

Vi gjengir et lite utdrag fra forklaringen til budene:

«Åttende budet: Du skal ikke lyve. Det er: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver på vår neste, ikke sviker ham eller taler ondt om ham, men unnskylder ham, taler vel om ham og tar alt i beste mening.»

Dette er med andre ord ei lita bok med mye innhold som det er verdt å ta fram igjen. Ei gammel bok med fortsatt aktuelt innhold. Dersom du vil lese enda mer om Luther kan du få kjøpt både «Luthers lille katekisme» og «Ved tro alene» som vi hadde utdrag fra i sommer hos Lunde forlag.

uke 41.jpg

Foto: Per Arne Sandvold

Et utdrag fra boken «Martin Luthers lille katekisme» viser trosbekjennelsen som vi kjenner godt fra dagens gudstjenester. 

 

.