Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Grønn menighet

Siri J. Johannessen, okt.-17

I løpet av høsten 2017 feires reformasjonen ved Martin Luther, med 4 temagudstjenester. Et av temaene var «Skaperverket er ikke til salgs». Men hvordan jobber menighetene med dette resten av året, og ikke bare den ene søndagen?

Da Gud skapte menneskene, ga hun dem et ansvar for å forvalte og ivareta skaperverket på en god og fornuftig måte. Alt det skapte var godt, både himmel, hav, landjord og skapningene som nyter vår klode. Likevel er det ikke lett for mennesket å holde sitt løfte til Gud, og å imøtekomme ønskene. Vi tenker ofte mer på oss selv enn andre, både de som er nær og de som er langt borte. Våre nødvendige og mindre nødvendige goder fører til global oppvarming, og store skader for dem som har få goder og vanskeligheter for å rette opp det vi på mange måter gjør galt.

Egersund og Eigerøy menigheter har vedtatt at de ønsker å fortsette som grønne menigheter, og har fått på plass nyreviderte handlingsplaner for dette. Gjennom slike planer, forplikter menighetsråd og frivillige i ulike utvalg seg til å tenke ekstra over blant annet forbruk, reisemåter og innsats for andre. Det innebærer også en forpliktelse til å dele informasjon, og oppfordre andre i lokalsamfunnet til å reflektere over egne valg.

Vårt ansvar for den verden vi lever i, er en følge av vår tro på den treenige Gud; skaperen som viste mennesker tillit som forvaltere, frelseren som i handling viste oss hvordan å forvalte, og opprettholderen som viser vei også i dag. Evangeliet frigjør oss til å erkjenne vår svikt som gode forvaltere, og til å ta opp kampen mot alt som bryter ned skaperverket, krenker menneskeverdet og hindrer rettferdighet. Å være en grønn menighet innebærer blant annet at skaperverket og egne valg og handlinger er i fokus på gudstjeneste, i undervisning, diakoni, misjon, forbruk, innkjøp, avfall, energibruk og transport. Det skal følge oss i hele organisasjonen, og i hver enkelt sin hverdag.

bomull-produsent-tamil-nadu-india-2011-foto-ida-svedlund.jpg

Bomullsplukkere: Disse to kvinnene er ute og plukker bomull til «rettferdige» klær. Les mer om hvor du kan shoppe miljøvennlig på www.framtiden.no.  

Vi skal ikke slutte å kjøre bil. Vi skal ikke slutte å spise kjøtt. Vi skal ikke måtte gi penger til Kirkens Nødhjelp. Og vi skal heller ikke få andre til å gjøre dette. Men vi skal sammen kunne reflektere over valgene vi tar, og holde oss oppdaterte på hvordan vi som lokalsamfunn bruker og misbruker vår gode verden og vår gode velferd.

For Gud skapte verden. Hun skapte sol og måne, land og hav, dyr og fugler, og mennesker i sitt bilde. Alt er unikt, alt er som det skal være. Spennet er stort og altomfattende. Jesus viste mennesker hvordan å behandle naturen, og hvordan å ta imot hverandre. Uavhengig av hvor i verden vi er fra. Uavhengig av tro og kulturell og familiær tilhørighet. Hvert enkelt menneske er unikt slik som det er, ved å være skapt av Gud. Og hver del av skaperverket er skapt med en hensikt. Så må vi som lever i Egersund, i Norge, i denne rike og heldige delen av verden, ta vare på hverandre og på miljøet. Vi må gjøre ære på det skapte, og være klar over hvilke følger vårt forbruk har på andre. Vi må være årvåkne, bruke den kunnskap vi har, og omfavne de evner vi er tildelt. Og dette vil menighetene støtte og oppfordre til. For slik kan vi sammen ivareta skaperverket – hver dag hele året.

kakao bønner.jpg

Kakaobønner: Se etter "Fairtrade" merket i butikkhylla neste gang sukkersuget melder seg, dersom du er opptatt av rettferdig sjokolade. 

Handlingsplanene kan du lese i sin helhet HER (Egersund) og HER (Eigerøy). Foldere vil legges i kirkene. Og mer informasjon kan du få ved kontakt med sirij@ekf.no.  

 

.