Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

175 år i arbeid for det glade budskap

Eva Sirevåg Sæstad, sept.-17

Egersund var tidlig ute med å starte misjonsforeninger og i 1842 ble disse foreningene en del av Det Norske Misjonsselskap. Dette ble markert på gudstjenestene i Egersund sist søndag.

jubileumsgudstjeneste.jpgPå første halvdel av 1800–tallet var misjonsengasjementet stort og stadig flere enkeltstående misjonsforeninger vokste fram. Til å begynne med var det mennene som samlet seg i misjonsforeningene.  Målet var kunne skolere og sende ut misjonærer slik at evangeliet kunne spres til unådde folkeslag.

I Etter hvert som misjonsforeningene vokste fram, kom også behovet for å ha en felles tilhørighet. Stiftelsesmøtet fant sted i Josefinestiftelsen i Stavanger 8. august 1842.

Det var i alt 184 utsendinger og 65 misjonsforeninger var representert.

I Egersund startet misjonsengasjementet tidlig og her ble Egersund Misjonsforening stiftet allerede i oktober 1834 som nummer to i Norge, den første ble startet i Stavanger. Misjonsforeningen i Egersund samlet «haugianere».  Den andre misjonsforeningen her i byen ble startet i årene etterpå av «de sterkt-troende». Begge foreningene var representert i Stavanger i 1842: Garvermester Willads Eriksen Ollestad (42 år) og skipper Gunder Bjerkeland (43 år) kom fra haugianerne, og bonde og lekpredikant Sigbjørn Sigbjørnsen Egelandsdal (34 år) og bokbinder Aanen Atlaksen (33 år) fra de sterkt-troende. Alle de tre siste har vært ordførere i Egersund på 1800 tallet.

Misjonsskole

Allerede på stiftelsesmøtet ble det diskutert opprettelse av en misjonsskole fordi det ble lagt stor vekt på viktigheten av teologisk utdannelse for de som skulle reise ut som misjonærer.

Misjonsskolen ble etablert året etter i 1843. Den ble da den tredje skolen for høyere utdanning i landet ved siden av Universitetet i Oslo og Krigsskolen. I dag er det VID – Stavanger som bærer videre arbeidet som misjonsskolen startet.

Kvinnene kommer for fullt

Selv om misjonsarbeidet i begynnelsen var dominert av menn, så kom kvinnearbeidet for fullt mot slutten 1800 tallet, og NMS hadde mellom 1600 og 1700 kvinneforeninger på 1880-tallet. For hver mannsforening var det tre kvinneforeninger.

Kvinnene dominerte arbeidet og i tillegg til å drive misjonsforeninger, kjempet de for å kunne være med å bestemme i organisasjonen. I 1904, ni år før norske kvinner fikk stemmerett ved politiske valg, fikk kvinner stemmerett i Misjonsselskapet.

Det var to typer kvinneforeninger, bønneforeninger og arbeidsforeninger. Arbeidsforeningene samlet inn penger til å underholde misjonærene. Kreative sjeler skapte da basarkonseptet som fortsatt er en viktig inntekstkilde i misjonsarbeidet.

Arbeid i inn og utland

Misjonsselskapet er i dag en livskraftig organisasjon med arbeid i Europa, Afrika og Asia.

Arbeidsformene har endret seg, men målsettingen om å dele troen på Jesus er fortsatt den store drivkraften samtidig som det arbeides for å bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom

Egersund menighet har i flere år vært med i NMS sitt misjonsprosjekt Budskap Europa. Vi støtter menighetene i Mustamae og Saku i Estland og planting av ungdomsarbeid i Carlisle i England.

Tradisjon for samarbeid

Her lokalt har Egersund menighet og Misjonsforeningen tradisjon for å samarbeide.

I løpet av Misjonsselskapets 175 årige historie er det mange misjonærer som har reist ut fra vår menighet. Misjonsforeningen har hele tiden bidratt med både bønn og innsamling av midler. Inspirasjon til fortsatt arbeid her hjemme har vi fått blant annet gjennom de levende skildringene og erfaringene misjonærene har delt med oss.

Jeg tror nok mange av oss som vokste opp på -60 og -70 tallet fortsatt kan kjenne på stemningen når Jenny Stapnes fortalte fra arbeidet på Madagaskar. Vi kunne nesten se for oss veiene mellom Vangaindrano, Antsirabe og Antananarivo.

Mange av de som har reist ut som misjonærer forsetter sitt arbeid for Guds rike i kirken når de kommer hjem. Dette er med å styrke samarbeidet mellom kirken og misjonen. Vår egen sokneprest, Ingun Barane har jo også en bakgrunn som misjonær i Kamerun for NMS.

På søndagens gudstjeneste var det Evy Torunn Nyvoll fra Misjonsselskapet som holdt preken. Hun snakket om den verdensvide kirken og oppfordret til å bruke talentet vårt. Dersom vi bruker våre talenter, vil Guds rike vokse – og alle kan bidra med noe.

Hun avsluttet med oppfordringen; Guds nåde er lik for alle, gå med Guds kjærlighet til alle og hvil i Guds nåde.

 

.