Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Skaperverket er ikke til salgs

Ingun Stokstad Barane, sept.-17

eigerøy fyr 2.jpgDen 31. oktober 1517 hengte Luther opp sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg, der han protesterte mot avlatshandelen som ble praktisert i kirka på den tiden. Han mente at Guds gaver ikke er til salgs, men kan bare tas imot i tro. Dette regnes som reformasjonens start og begynnelsen på et nytt kirkesamfunn: Den evangelisk-lutherske kirke. Den spredte seg raskt utover Europa, og ble også statskirke i Norge. I høst skal alle menighetene i Den norske kirke (som ikke lenger er statskirke, men fortsatt er evangelisk-luthersk) ha fokus på Luther og arven fra reformasjonen gjennom fire ulike temagudstjenester. Et av temaene er: Skaperverket er ikke til salgs.

Kirker over hele verden har i de senere årene fått mer fokus på at vi skal ta vare på jordkloden vår. Vi her i Eigersund har flere gudstjenester i løpet av året med fokus på skaperverket og miljø, gjerne rettet mot barn og unge. Forrige søndag hadde vi «Skaperverkets dag» på Eigerøy fyr, der små og store tok turen ut i det flotte været. (Se bilde). Nå på søndag inviterer vi spesielt 5-åringer til «Høsttakkefest» i Egersund kirke, med pilegrimsvandring i Vannbassengene etterpå for de som ønsker det. Etterpå blir det middag av markens grøde på Menighetssenteret. Utover høsten vil vi ha høsttakkefester i alle kirkene og våre konfirmanter jobber med dette temaet i løpet av året.

Som kristne ønsker vi å ta vare på naturen og jordkloden. Fordi skaperverket er gitt oss i gave. Vi mennesker har fått i oppgave å ta vare på og ta ansvar for den jorden som Gud har gitt oss. Og hvordan gjør vi det?

Ved å aktivt velge å leve slik at vi ikke overforbruker naturen, men at vi fordeler rettferdig av ressursene vi har. Miljø ødelegges og klima endres. Det er de fattigste i verden det går verst ut over. Stadig flere mennesker utsettes for ekstrem tørke eller flom og voldsomt uvær. Det er urettferdig.

Vi kan aktivt velge å leve slik at alle mennesker har det godt. Ikke bare jeg og mine, men ALLE mennesker.  Mange mennesker i verden lever i fattigdom og nød, mens andre lever i velstand og luksus. Det er urettferdig.

Jesus lærte oss en bønn: Vår Far. Når vi ber denne bønnen ber vi om at Gud skal gi oss vårt daglige brød. Det ber vi for ALLE mennesker. Det er nok mat til alle på jorda, men det er ikke fordelt rettferdig. Så, når vi ber om vårt daglige brød, kan vi be om hjelp til å dele rettferdig det vi har fått. Kanskje vi denne høsten skulle synge dette bordverset av Vidar Kristensen og Kristin Solli Skøyen når vi setter oss ned ved bordet for å spise: Herre, din jord bærer mat nok for alle. Takk for den delen du vil vi skal ha. Lær oss å dekke et langbord i verden som alle kan reise seg mette fra.

Men, hva har dette med Luther og reformasjonen å gjøre, annet enn at det er veldig luthersk å synge for maten? Det er jeg sannelig ikke så sikker på. Jeg sakser noen setninger fra Den norske kirkens nettsider som kan vise oss sammenhengen: «Vi mennesker eier ikke jorda og alt den rommer, men er selv en del av skaperverket. Vi er ikke naturens herskere, men Guds skapninger som har fått i oppdrag å ta vare på skaperverket. Vi trenger en dyptgående reformasjon i holdning og handling. Derfor vil kirkene markere 500 år med reformasjon med å understreke: Skaperverket er ikke til salgs.»

Vi er med! Egersund Menighet er en grønn menighet og vi vil engasjere oss for å verne om skaperverket og bidra til en mer rettferdig fordeling lokalt og globalt! 

eigerøy fyr 1.jpg

Friluftsgudstjeneste: På søndag feiret vi Skaperverkets dag ute i Guds frie natur. Det var flere fremmøtte som ble med på sporløype ut til fyret og dragelaging etter gudstjenesten ved fyrvokterboligen.  

 

.