Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Å være, å gjøre

Siri J. Johannessen, sept.-17

Gjennom sin forkynnelse og sine gjerninger viser Jesus oss gjennom evangeliene hvor verdifullt mennesket er, kun ved å være menneske. Diakoni er forlengelsen av Jesu gjerninger, og har sitt utgangspunkt i å være og å gjøre; slik vi tror at Jesus lærte oss.

Alle menighetene i Eigersund kirkelig fellesråd har et diakoniutvalg, bestående av frivillige og ansatt diakoniarbeider. Deres oppgave er å lytte til menigheten og lokalsamfunnet, og å være til støtte og bistand i livet til medmennesker. Vi kommer alle i ulike livssituasjoner hvor vi trenger noen som kan være der for oss og sammen med oss.

«Å være». Noen ganger er det godt å vite at noen er der for deg. En med samme erfaringer som du har, eller med kunnskaper om hvordan å takle hverdagen. En som ikke krever noe annet tilbake, men som vil være tilstede.

«Å gjøre». Noen ganger trenger vi hjelp til å komme gjennom vanskelige hverdager, eller vanskelige oppgaver, og det er godt at noen vil veilede oss gjennom det. Noen som har gått de samme stegene tidligere, eller som har utdanning til å hjelpe.

For å kunne imøtekomme ulike behov i samfunnet, arrangerer diakoniutvalgene ulike tiltak. Du finner diakoniplanen på nettsidene våre. Til høsten igangsettes det to nye diakonale tiltak i Egersund;

Åpen sorggruppe

En naturlig del av livet, er at det på ett eller annet tidspunkt ender. Vi vet ikke når eller hvordan. Men ganske sikkert er at etter et dødsfall, er det mennesker som sørger over å ha mistet en kjær. Det er like mange måter å sørge på, som det er sørgende. Fra og med 7. september, og deretter hver tredje uke, vil vi arrangere åpen sorggruppe på menighetssenteret i Damsgårdsgaten. Alle som ønsker å delta, kan være med på gruppemøter der man kan fortelle om sine erfaringer, og dele opplevelser man har hatt etter et dødsfall. Dette er erfaringsmessig gode møteplasser for å bearbeide det man selv gjennomgår. Tilbudet er livssynsnøytralt; du skal møtes med respekt for hva du tror skjer etter et dødsfall, det er ikke det kristne håpet om evig liv som er det eneste.

Kafé unge voksne

Av ulike grunner er det noen unge voksne som ikke har arbeid eller et stort nettverk i Eigersund, og vi ønsker derfor å invitere alle mellom 18 og 40 år som har tid og ønsker det, til kafé på menighetssenteret hver andre mandag i måneden, fra 11. september. Her er fokus å ha det sosialt, gjerne spille spill, det er anledning til å kjøpe mat og drikke, og å bygge nettverk. Også dette er et livssynsnøytralt tilbud, og det er ikke fokus på tro i møteplassene.

Å være

Vi ønsker å være her. For dem som trenger at noen er her, uavhengig av grunn. For vi er først og fremst medmennesker. 

dsc_0139.jpg

Menighetssenteret: Vi håper folk vil ta turen innom Damsgårdsgaten i høst for gode samtaler og nye bekjentskap. Her er det rom for alle! 

 

.