Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Ukens frivillige - Beate Koldal

Intervju av Eva Sirevåg Sæstad og Per Arne Sandvold, aug.-17

beate koldal.jpgHva er dine oppgaver som frivillig?

Jeg er med i menighetsrådet og i trosopplæringsutvalget. I trosopplæringsutvalget er vi med og driver menighetens arbeid for barn og unge. I tillegg er jeg formann i Ogna, Brusand og Sirevåg kristelige ungdomslag.

 

Hvorfor engasjerer du deg som frivillig?

Jeg vil gjerne være med å hjelpe barn og ungdom å komme inn i den kristne troen. Dessuten synes jeg det er kjekt og jeg liker å ha ansvar.

 

Hva mener du er det viktigste i forhold til frivillig engasjement?

Uten frivillige ville ikke arbeidet i lag og foreninger gå rundt. Det er avhengig av at noen er villige til å stille opp.

 

Har du noe mål med ditt frivillige engasjement?

Det at andre blir engasjert og får lyst å være med. Så er det viktig å vise at vi unge også kan ta i et tak. Det er kjekt å være med og jeg lærer mye.

 

Hvorfor har du engasjert deg i kristen ungdomsforening på Jæren?

Det er mange kjekke ungdommer på min egen alder der. Da jeg begynte å gå der, trengte de noen som kunne være med å lede og ta ansvar og nå er jeg formann.

 

Hva er din bakgrunn i forhold til tro og menighet?

Jeg er oppvokst i en kristen heim og har gått på søndagsskolen og i kirka som barn. Jeg gikk også på «Yngres» på Hadland og har vært med i kristent kor. Så har jeg gått et år på Risøy Folkehøyskole.

 

Hvilket utbytte har du av å engasjere deg som frivillig?

Jeg lærer mye og så oppdager jeg at ting jeg ikke trodde var så kjekt i utgangspunktet, faktisk er ganske interessant. Som frivillig møter vi og blir kjent med mange nye mennesker.

 

.