Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Ukens frivillige - Kenneth Pedersen

Intervju av Eva Sirevåg Sæstad og Per Arne Sandvold, juni.-17

kenneth pedersen-002.jpgHva er dine oppgaver som frivillig?

Jeg er med i politikken, sitter i kommunestyret og levekårsutvalget. I tillegg er jeg engasjert på bedehuset og i fotballen på Hellvik, sitter i styret for Frivillighetssentralen og så er jeg med i menighetsrådet.

 

Hvorfor engasjerer du deg som frivillig?

Kjærlighet til mennesker er den aller viktigste drivkraften. Det å engasjere seg i og rundt mennesker og være med å bidra på de ulike arenaene slik at både barn, ungdom og voksne kan delta på forskjellige nivåer, det gir mening. Det gir mening og glede å være med å legge til rette slik at andre kan ha det godt og trives. Kjekt når mennesker trives, får kontakt med hverandre og når det skapes engasjement.

 

Hva mener du er det viktigste i forhold til frivillig engasjement?

Det aller viktigste er at det er en glede og naturlig å være med og at man trives med andre mennesker. Så får vi være med å bygge opp et samfunn der folk kan trives. Mye av dette er bygd opp på frivillighet. Og dugnadsånden lever fortsatt i beste velgående.

 

Har du noe mål med ditt frivillige engasjement?

Det er at mennesker finner tilhørighet og trives i trygge miljøer. Tro er livets store mysterium og utfordring. Det er viktig å understreke at alle mennesker er likeverdige, alle er i samme båt, den ene er ikke bedre enn den andre. I dette perspektivet er Jesus og bibelens budskap viktig for meg.

 

Hva er din bakgrunn i forhold til tro og menighet?

Jeg vokste opp med aktiviteter på Hellvik bedehus og har en tro som jeg lever i etter beste evne. Det er først de senere årene at jeg har begynt å gå aktivt i kirka.

 

Hvilket utbytte har du av å engasjere deg som frivillig?

Det gir veldig mye å være med i frivillig arbeid, få være med å bygge relasjoner, skape gode samfunn og ta vare på enkeltmennesket. Kenneth understreker at han er veldig glad for å ha en kone som er raus og lar han ha et stort engasjement, en kone som også ser hvor viktig dette arbeidet er. Takket være at hun tar de største løftene i heimen og med barn og barnebarn, så kan han ha det engasjementet han har.

 

.