Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Vellykket godhetsdag i Egersund

Per Arne Sandvold, juni.-17

Lørdag 10. juni gjennomførte vi den første godhetsdagen i Egersund. Vi var spente på forhånd, kanskje særlig på hvor mange som meldte inn behov for hjelp. Vi fikk inn 6 prosjekter. Det var arbeid med å beskjære hekker og busker, klippe plener og luke bed i 3 hager. Diverse gjøremål hos en person, beising av to utvendige trapper hos en annen og høytrykksspyling av uteområde bak Lagård Bo- og servicesenter. Noen dager før dagen skulle gjennomføres, viste det seg at vi hadde akkurat tilstrekkelig med frivillige mannskaper til å utføre oppdragene.

frivillige3.jpg

Frivillige: Dugnadsånden var stor blant de frivillige som hadde stilt opp denne dagen.

Totalt 18 personer var i aktivitet for å gjøre det mulig å gjennomføre oppdragene. I tillegg bidro lokale bedrifter med gratis mat. Av de frivillige var 6 fra Misjonshuset, 4 fra Menighetsrådet, og 3 innmeldt direkte til Frivilligsentralen.

Takk til de 13 frivillige som var ute på oppdrag hos de som hadde meldt inn behov for hjelp. Takk til de 3 frivillige som holdt basen på Menighetssenteret og serverte mat. Takk til HP Martinsen som delte sine erfaringer etter en radikal omvendelse og oppildnet oss til godhet før vi dro ut på oppdrag. Takk til Rema 1000 i Kvellure og Pizzabakeren på Stasjonen som velvillig stilte opp med gratis brødmat og pizza. Takk til Frivilligsentralen som på et tidlig tidspunkt sa seg villig til å ta imot innmelding av frivillige og de som trengte hjelp. Og ikke minst takk til de seks personene som våget å melde inn at de trengte hjelp. Og ikke minst takk til de som våget å melde inn at de trengte hjelp. Frivillige kom oppmuntret tilbake etter en god opplevelse av å jobbe sammen, og se at det de gjorde ble satt pris på. Drøsen gikk lett over god pizza med is og kaffe.

Motto for denne dagen var:

"Små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden"

Kanskje vi forandret Egersund litt denne dagen?

 

.