Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Godhet Egersund

Per Arne Sandvold, mai.-17

Det er spennende tider for tiden i det vi kaller godhetsprosjektet. I samarbeid mellom Egersund menighetsråd, mannsgruppa i Misjonshuset og Frivilligsentralen skal vi arrangere en godhetsdag lørdag 10.6.2017 kl. 10.00 – 18.00. Etter forslag fra Frivilligsentralen valgte komiteen å åpne helt opp, slik at alle kunne melde inn behov for hjelp hos seg selv eller noen de kjenner, og alle kunne melde inn at de ønsket å hjelpe. Vi visste dermed ikke på forhånd omfanget verken når det gjaldt behovet for hjelp eller frivillige hjelpere.

dsc_0072.jpg

Egersund: Det er første gang Godhetsdagen arrangeres i byen og vi håper at dette kan være starten på noe nytt i "Okka by".

Foto: Stine Wium Jakobsen

Gjennom oppslag, avisartikkel og på en egen side på facebook har vi annonsert at innmelding av behov og frivillige kunne skje til Frivilligsentralen i perioden 8.5 – 22.5.2017. Tirsdag 23.5.2017 hadde vi møte i prosjektgruppa. Da hadde vi oversikt over 5 personer og steder der det er behov for praktisk hjelp i hus og hage. Vi ønsker at det er to personer på hvert prosjekt, og det betyr at vi trenger 10 frivillige som gjerne vil gjøre en jobb. Slik det ser ut nå er vi svært nær ved å ha mannskap nok til å utføre de oppgavene og behovene vi har fått inn. I tillegg til de som skal ut på prosjekter, er det behov for frivillige til å betjene basen på Menighetssenteret med organisering, kafe og avslutningsmiddag. Behovet for hjelp her ser også ut til å være dekket.

dsc_0063.jpg

Menighetssenteret: Kom gjerne innom Menighetssenteret på Damsgård for en kopp kaffe denne dagen, du er hjertelig velkommen 😊

Foto: Stine Wium Jakobsen 

Arbeidet med godhet startet i IMI-kirken i Stavanger, og har nå spredt seg til mange steder i landet. Det er ganske vanlig å bruke de ei hel uke til gjennomføringen, ofte tidlig i juni. Egersund menighetsråd valgte tidlig å avgrense denne første Godhetsdagen til en dag, for å prøve ut konseptet. Vi tenkte det var viktigere å få til et overkommelig og gjennomførbart opplegg denne første gangen. Vi har dermed hatt mange ideer som er lagt bort nå, men som vi kan ta fram igjen ved en senere anledning. Dette kan også innebære å utfordre flere menigheter og lag og foreninger i byen til å være med.

Motto for dette godhetsarbeidet er:

2017-05 godhet slogan (003).jpg

 

.