Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Fasteaksjonen 2017

Arne Espeland, mars.-2017

Tirsdag 4. april er det igjen tid for den årlige fasteaksjonen med innsamling av penger til Kirkens Nødhjelp. I år er det 50. gangen at denne aksjonen blir gjennomført. Fasteaksjonen i 2017 er også del av markeringen at det er 500 år siden reformasjonen startet og er det diakonale prosjektet for reformasjonsjubileet. 

Ta vel imot konfirmantene når de kommer på dørene med bøsser! Innsamlingen i 2017 er til arbeid med å skaffe rent vann for de som ikke har det. Det er mange rundt omkring i verden som ikke har tilgang til rent vann og blir syke av dårlig vannkvalitet. I Norge tar vi det som selvsagt at vannet i springen kan drikkes og at vi ikke blir syke av det. Kanskje vi burde øve oss i å være takknemlige for dette og ikke ta det som selvsagt?

Godt drikkevann er en viktig forutsetning for at vi skal være friske, kunne gå på skole og ha overskudd til å jobbe for å skaffe inntekter. Hele samfunnet fungerer bedre når rent vann er tilgjengelig. Kirkens Nødhjelp arbeider hvert år, hver uke og hver dag for å gjøre rent vann tilgjengelig for flere. 

Kirkens Nødhjelp arbeider også langsiktig med å nå et av FNs bærekrafts mål om rent vann til alle og har etterlyst en plan fra regjeringen i den sammenhengen. Hvordan kan Norge være med å sikre rent vann til alle innen 2030? 

Det er vannet som gir liv til planter, dyr og mennesker og som Kirkens Nødhjelp uttrykker det: Ja, vi elsker dette vannet! 

Les mer om hvordan du kan være med å hjelpe her.

konfirmantene web.jpg

Konfirmantene er klare til innsats! De skal være bøssebærere for innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp på tirsdag fra kl. 17:00. Ta vel imot dem 😁 Foto: Astri Svanes Haug

 

.