Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Søndagsskole i Egersund kirke?

Svein Anton Hansen, febr.-17

- Jeg har lenge hatt lyst til å starte søndagsskole i Egersund kirke, noe som vil gjøre det lettere å ta med barn til kirken. Siri Johannessen ser muligheten for søndagsskole nå når nytt rom har blitt bygget i Egersund kirke.

Egersund kirke har blitt utvidet med nytt HC-WC og et ekstra lyst rom i 2.etasje.
Nå håper diakonmedarbeider Siri Johannessen at rommet ikke bare skal bli et lager men at barn skal fylle rommet under søndagens gudstjenester.
 

- Selv har jeg to gutter som jeg gjerne skulle tatt med oftere til gudstjeneste i Egersund kirke. Skal de oppleve søndagsskole så tar jeg dem med til Eigerøy arbeidskirke. Jeg har savnet dette i Egersund kirke. Jeg tror også andre opplever det som en terskel å ta med barn til gudstjeneste når det ikke er søndagsskole. Hvis vi får søndagsskole på plass så tror jeg også det blir lettere for foreldre og besteforeldre å ta med barn og barnebarn. 

Noen ganger i halvåret holdes Åpne-hjerter-gudstjenester. Disse gudstjenestene er lagt opp på barnas premisser. - Et av kirkens diakonale mål er «å være et inkluderende fellesskap». Også barna må få oppleve gudstjenesten på en måte de kan forstå og forholde seg til, sier Siri. 

Når ser du for deg en mulig oppstart, og hva skal til for at søndagsskolen kommer i gang?

- Vi er flere i staben og menighetsrådet som har snakket om dette og er positive og engasjert. Jeg har også fått henvendelse fra et par personer som har ønsket å kunne være med i en oppstart av søndagsskole. Menighetsrådet, som må på banen med finansiering av utstyr mm, og som skal avgjøre om det blir, vil få sak til behandling i et senere møte. Så jeg har et håp om at vi kan starte etter sommeren.
Hvis menigheten går for dette trenger vi bare litt penger til å fylle rommet med leker, hyller, bøker, formingsutstyr og annet vi trenger til ulike aktiviteter.

søndagsskole egersund skole.jpg 

Velkommen! Siri Johannessen håper det nye rommet i Egersund kirke etter hvert vil fylles med barn til søndagsskole. Hun vil gjerne komme i kontakt med andre som kan tenke seg å være voksenledere.

 

.