Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Vevkurs 1 ½ år på Eigerøy

Arne Espeland, jan.-17

 

Tirsdag 14.februar starter vi opp et litt annerledes vevkurs på Eigerøy. Et kurs som handler om veving i overført betydning. 


Se planen for samlinger våren-17 - våren-18 for "Veven"


Vi skal gå gjennom boka «Veven, den store treningsboken for sjelen» av Martin Lönnebo, tidligere biskop i den svenske kirka. Opplegget består av 52 korte kapitler som det er meningen å bruke 1 år/52 uker på å gå gjennom. Av praktiske grunner har vi fordelt det med 15 kapitler første halvår 2017, 17 kapitler andre halvår 2017 og 20 kapitler første halvår 2018. Vi konsentrerer oss om samme kapittel i boka fra søndag til søndag og har en felles gjennomgang på tirsdager i kirka. 


Øvelsene i hvert kapittel bygger på et mønster for modning som man finner i kristen tradisjon, særlig fra kirkens tidligste tider. Tanken er at vi som mennesker trenger å ha tid til stillhet og refleksjon og øve oss i å puste med magen. Et element i Veven er nettopp å bli bevisst på pusten. Kapittel 1 starter med «Pust ut uroen, pust inn ydmykheten, les så langsomt.»

En annen oppgave som forfatteren gir veverne er det han kaller øyedråper: finne noe å være takknemlig for hver dag og skrive det ned. Det mener forfatteren har mye å si for den enkelte i hvordan vi takler livet. Det betyr ikke at vi skal se bort fra vanskeligheter og problemer.

Møteplass for tro og undring torsdag 9.februar vil være en forberedelse til vevkurset. Her kommer Reidun Kyllingstad fra Utstein Pilegrimsgård og skal snakke om stillhetsarbeid. Første møte med Veven for min del var inspirasjonssamling Kristi Himmelfartsdag i 2016 på Utstein Pilegrimsgård med tema Martin Lönnebo. I tiden etter har det hele modnet seg til at vi nå vil gjøre dette i fellesskap i menigheten.

Kanskje det er gjennom stillhet og refleksjon vi blir bedre kjent med oss selv og kan bli mer klar over hva den enkelte av oss kan bidra med?

Mor Teresa har sagt:

Stillhetens frukt er bønn
Bønnens frukt er kjærlighet
Kjærlighetens frukt er tjeneste
Tjenestens frukt er fred

veven web.jpg 

Boka Veven er grunnlaget for vevkurset

 

.