Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Eigerøy menighet vil ta givergleden til nye høyder

Thor Erling Sætrevik, jan-17
 

Støtter du Eigerøy menighets faste givertjeneste kan du ende opp i et småfly over Eigerøy, på kråtekakebakekurs, eller med en gartner i hagen. 


Selv om de fleste aktivitetene og møteplassene i Eigerøy arbeidskirke drives av frivillige, koster det penger å drive en menighet med et bredt tilbud hele uka. Med nyervervet lån til kirkestue og visjoner om et enda bedre tilbud til lokalsamfunnet, satser Eigerøy menighet for fullt på å øke inntektene fra menighetens faste givertjeneste.

- Jo mer vi betaler og bidrar selv, med penger eller frivillig tjeneste, jo bedre blir lokalkirken i stand til å dekke de behov lokalsamfunnet har, mener menighetsrådsleder Gyrid Espeland. Vi snakker med henne for å få vite mer om hvorfor den faste givertjenesten er så viktig.
 

Hva er fast givertjeneste?

- I motsetning til sporadiske gaver til kirken, så er fast givertjeneste basert på en regelmessig innbetaling til kirkens giverkonto. Det kan være månedlig beløp, kvartalsvise eller lignende. Vitsen er at det er regelmessig og forutsigbart for menigheten. Du bestemmer selv hvor mye og hvor ofte.  
 

småfly web.jpg

HIMMELHØYTHvis du blir fast giver eller øker beløpet, kan du ende opp i dette småflyet over Eigerøy. Foto: privat 

 

Får ikke kirka de midlene som trengs for å drive arbeidet sitt i kirka fra det offentlige?

- Det offentlige finansierer bare noe av kirkens utgifter. For lokalmenigheten på Eigerøy betyr det at offentlig budsjett dekker det meste av stillingene våre. Det er per nå ikke fulle stillinger og mye arbeid gjøres av frivillige uten lønn. Soknepresten deler vi med Helleland menighet. Daglig leder har 30% stilling og trosopplærer det samme. Musiker, renhold, diakon og teknisk vedlikehold har enda mindre stillingsprosenter. Det offentlige dekker utgifter til selve kirkehuset med strøm, renhold, avgifter og forsikring, men ikke utgiftene vi har til tilsvarende i aktivitetshallen. Der betaler vi alle regninger med innsamla midler og leieinntekter. Så godt som alt vi bruker på menighetsarbeidet, barne- og ungdomsarbeidet, konfirmantarbeidet, kor, kirkekaffe osv. finansieres kun ved hjelp av innsamla midler og frivillig innsats. Vi har et stort lån på nybygget vårt og dette må vi også betale på i mange år framover. 

 

Hvor viktig er givertjenesten for arbeidet som foregår i kirka?

- Givertjenesten er veldig viktig. Regelmessige og forutsigbare inntekter gjør det lettere for menighetsrådet å planlegge virksomheten og fastsette budsjett. Vi er også avhengig av forutsigbarhet når det gjelder nedbetaling av lån.
 

Er det lett å verve folk til å gi gaver fast i måneden?

- Nei, det har ikke vært veldig lett, men vi gleder oss likevel over alle de som til nå er med.
 

Hvorfor tror du at det er sånn?

- Jeg tror at informasjonen kanskje ikke har nådd ut til alle om hvor viktig og betydningsfullt dette er. Det er kanskje også noen som opplever dette som teknisk vanskelig og lurer på hvordan man blir fast giver. Og så er det kanskje noen som tror at Den norske kirke er fullfinansiert av stat og kommune, men slik er det jo ikke. 

 gyrid espeland portrett.jpg

Gyrid Espeland, leder for Eigerøy menighetsråd
 

I et forsøk på å nå ut med denne informasjonen, har Eigerøy menighet satt i gang en vervekampanje. Hva går vervekampanjen ut på?

- Vervekampanjen går ut på å øke antall givere og inntekter til et nivå der vi er sikre på at de faste inntektene i det minste dekker utgiftene til det lånet vi tok opp i forbindelse med utbyggingen. Dersom vi klarer mer, er menighetsrådet klare til å vurdere om vi også kan øke stillingsprosentene til ansatte innen trosopplæring, diakoni, ungdomsarbeid etc.  De som melder seg som nye faste givere, eller øker sitt månedlige beløp i inneværende skoleår, vil være med i trekning av tre flotte premier: småflytur over lokalområdet, hagearbeid utført av Dalane Hageservice eller kråtekakebakekurs (evt. bare kakene) ved Ann Karin Thunestvedt. Trekningen blir i juni, i forbindelse med utlodning på Amfi.
 

Hvordan blir man fast giver?

- Enkelt! Man tar kontakt med egen bank og inngår avtale om fast trekk hver måned eller slik du selv ønsker. Dette kan ordnes i nettbank. Kontonummer til Eigerøy menighets faste givertjeneste er 3270.21.17045