Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Ungdommens - at ungdom blir kjent med Jesus

Svein Anton Hansen, des.-16

Espen Jakobsen og Bjørnar Østvand Gudmestad er ledere for Ungdommens fredagskvelder på Hellvik Bedehus. Bjørnar forteller at de varierer mellom å være på bedehuset og i Hellvikshallen.

- Når vi er på bedehuset går det mest i god drøs, spilling av diverse spill, biljard, bordtennis og av og til en konkurranse. Når vi er i hallen er det forskjellige ball-idretter som fotball, innebandy og kanonball for det meste. Enten vi er på bedehuset eller i hallen så har vi alltid en andakt. De fleste av de som kommer går på ungdomsskolen, men det er også flere som har begynt på videregående. Vi synes det er veldig kjekt at også de eldre ungdommene kommer.
 

Hva er grunnen til at dere bruker fredagskvelder på å arrangere møter og aktiviteter for ungdommene? Hva driver dere?
- Hovedmotivasjonen for oss er at vi tror på Jesus, og at Han har gitt oss frelse, fremtid og håp for dette livet og det som kommer etterpå. Hvis ikke vi som tror på dette formidler det videre til ungdommene, vil mange heller ikke få vite om det. Vårt ønske er at ungdommene på Hellvik skal få bli kjent med Jesus og tro på Han. Ellers så er det kjekt å være sammen med gjengen på Ungdommens. De er ikke så kravstore, så vi kan gjøre ting relativt enkelt. Det å ha en plass å møtes og ha det kjekt sammen med positive aktiviteter er bra.

hellvik bedehus web.jpg 

Hva finnes det av annet ungdomsarbeid og ungdomsaktiviteter på Hellvik?
- For ungdommene i denne alderen har idrettslaget en del tilbud. Noen er også med i korpset. Ellers så går de som konfirmeres på konfirmantundervisning via kirken og diverse arrangement i forbindelse med det.
 

Hva annet tror dere må til for at ungdommer skal komme og bli med på møter på Hellvik bedehus?
- De fleste som kommer på Ungdommens kommer kanskje ikke først og fremst på grunn av det kristne innholdet. Likevel synes det som om mange er nysgjerrige på den kristne tro. Hva som skal til for at ungdommene vil komme på andre typer møter, er det nok best å spørre ungdommene selv om.

Vi tror at de trenger å få interesse for Jesus, Bibelen og kristen tro for å ha interesse for å gå på møter. Dette kan de få når budskapet forkynnes for de, og ved at voksne som tror på dette viser interesse for ungdommene og våger å snakke med dem om disse tingene. Vi tror også at interesse, involvering og åpenhet fra de som går på bedehuset er viktig for at de unge ønsker å komme dit.

 

.