Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

En fargerik nordlending takker av

Svein Anton Hansen, nov.-16

 

Hedvig Caroline Karlsen kom til Egersund og startet som trosopplærer i 2013. Da vi den gangen intervjuet henne og spurte hva hun visste om Egersund, svarte hun:
«Jeg visste at dere har Juleby i desember, et vakkert fyr, at byen var kåret til Norges vakreste småby i 2007 og at det er en steinformasjon som kalles Stoplesteinene i nærheten.»

Nå har du vært her i 3 ½ år. Hva annet har du som innflytter lagt merke til med byen vår?

- Tiltakslysten! Jeg opplever at når noen starter opp noe, f.eks. ulike kulturtiltak, så støtter folk opp. I starten ble jeg også overrasket at butikker og cafeer stengte så tidlig som kl 17.00. Litt uvant. Men jeg skjønte etter hvert at det henger sammen med at foreldre er med barna på ulike fritidstilbud, korps og sport. Her legger folk ned mye krefter. Jeg opplever at dugnadsånden er sterk i byen. Alle er med og løfter.

Til sist nevner Hedvig turområdene. – Horve er mitt favorittområde. Dalane Sykkelklubb har gjort en stor jobb med å opparbeide Horve.
 

Hedvig har flere års erfaring i å arbeide med barn og ungdom i kristent arbeid. Menighetspedagog i Tromsø, kateketvikar på Kongsberg og de siste årene først som trosopplærer og deretter som kateket i Egersund.

Hva ønsker du at barn og unge skal sitte igjen med etter å ha deltatt på de ulike trosopplærings-aktiviteter og konfirman      toppleggene du har drevet?

- For meg er det viktigste at de unge opplever «at de er viktige for Gud og kirken.» For det tror jeg ikke de oppdager av seg selv. Mange har en ide om hvem som er viktige for kirken, og de regner ikke seg selv som en av dem. Noe som er dumt.

Og når jeg spør Hedvig hva hun gjør for at de unge skal føle seg viktige, mener hun det er viktig at de kan få gjøre oppgaver de er fortrolige med. Å møte ungdommen der de er – at oppgavene tilpasses ungdommens ressurser og ønsker. – Flere konfirmanter har sagt til meg at de opplevde å gjøre oppgaver som hadde betydning for at gudstjenesten ble gjennomført på en god måte.

- Følgende setninger er også viktig for meg: «Vi er alle er skapt av Gud unikt og helt med vilje. Husk at du er elsket av Gud og at du kan gjøre en forskjell bare med det å være til stede.» Det håper jeg mange vil sitte igjen med.

hedvig karlsen web1.jpg

I 3 ½ år har Hedvig Caroline Karlsen vært kateket og trosopplærer i Eigersund. Lysmessen søndag 4.desember blir hennes siste oppdrag som kateket.

 

Hva tror du og hva ønsker du at konfirmantene vil huske deg for?

- At det er den enkelte sitt ansvar at ting blir bra og at har du «grapset» så må du rydde, kommer det fra Hedvig mens smilet kommer og hun ler godt. – Konfirmantene vil nok huske meg som hun som var glad i Smørbukk-sjokolade, at banneord ikke er nødvendig og at regelbrudd får konsekvenser. Så tror jeg også de vil huske meg for historiene mine og humoren. Vi har flirt mye i lag!

 

Nå ved månedsskiftet slutter du som kateket. Hva skal du nå ta til å jobbe med?

- Det blir jobb som karriereveileder for Nordic Academy i Egersund. Her skal jeg veilede mennesker mens de finner ressursene, talentene og interessene sine i møte med arbeidslivet. Her kan jeg få bruke jussen som jeg har studert i noen år. Jeg ser fram til en arbeidshverdag med mer regulert arbeidstid.

Selv om Hedvig ikke lenger skal jobbe med ungdommer på samme måte som nå, så sier hun at ungdom fortsatt ligger hennes hjerte nært. – Jeg er takknemlig for tiden i kirken hvor jeg har kunnet følge ungdommer over noen år, at de har vist meg tillit og invitert meg inn i deres hemmeligheter og forelskelser. 

 

.