Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kirken møter moskéen

Ingun Stokstad Barane, nov.-16

Våren 2016 ble jeg utfordret til å ta del i en samtalegruppe i dialogens rom. Biskop Erling Pettersen, Muslimsk Fellesråd og Kirkelig Dialogsenter i Stavanger ønsket å etablere en gruppe som møtes tre ganger i løpet av året uten å skulle produsere uttalelser, men rett og slett bli kjent med hverandres tro og lære, for å bygge broer. De inviterte kristne og muslimer til samtale om levd liv og troen i hverdagen, for å lytte til hverandre og lære av hverandre.

15 deltakere, deriblant 6 prester fra både nord- og sørfylket og 6 imamer/ledere for ulike moskeer i og rundt Stavanger møttes for første gang på biskopens kontor i februar 2016. Dette ble et spennende møte der vi ble kjent med hverandre og samtalte om forventinger og utfordringer med en slik gruppe. 

Siden har vi hatt samlinger både i en moske og en kirke i Stavanger, der teamene har vært barn, våre tilbud lokalt og barnas plass i våre religiøse tradisjoner og fokus på å dele fortellinger om hvordan den enkelte i gruppa fant fram til en aktiv tro. Disse samtalene i troens rom er både engasjerende og spennende, men også krevende.
Vi må våge å være personlige og sårbare, og samtidig vise respekt og toleranse for hverandre. Den viktigste frukten tror jeg er vennskapene som vokser fram. Vi som ledere i kirker og moskeer kan vise vei for en mer åpen og inkluderende holdning i møte med andre. Jeg liker det irske sitatet: «En fremmed er en venn du ennå ikke har møtt». 

al-aqsa-mosque.jpg egersund kirke fra sør web.jpg

             Al-Aqsa-moskeen i Jerusalem                      Egersund kirke


Arne Espeland, nov.-16

Religionsdialog og mangfold 

Jeg tror ikke det er noen motsetning mellom å være åpen og samtidig være godt forankret og trygg på eget ståsted. Kanskje det heller henger sammen? For oss mennesker er vel det enkleste at vi trekker oss tilbake og omgir oss med de som er enige med oss selv og lager et fiendebilde av de som ikke er enige.

Jeg tror dialogprest Silje Trym Mathiassen har rett i at vi må være villig til å bli forandret i møte med «de andre». Erfaring viser likevel at dialog med andre fører til større trygghet på eget ståsted.

Les dialogprest Silje Trym Mathiassen sine tankerom religionsdialog.

Åpenhet og mangfold starter lokalt. Vi må starte der vi er lokalt og arbeide for å akseptere at vi er forskjellige og vise raushet med Jesus som forbilde. På Eigerøy ønsker vi å være et attraktivt og smittende menighetsfellesskap i Jesu kjærlighet og håper at vi, i hvert fall til en viss grad, oppfattes slik!

 bønn flere religioner.jpg

Ber vi til samme Gud? Hvordan forstå hverandres gudsdyrkelse selv om vi ikke søker samme Gud? I religionsdialogen drøftes ulike spørsmål.

 

.