Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Religionsdialog 499 år etter reformasjonen

Av Arne Espeland, nov.-16

Dialogprest Silje Trym Mathiassen holdt foredrag rundt temaet "Hvorfor trenger vi religionsdialog?" 3.november i Egersund kirke for en interessert forsamling. Etter foredraget ble det tid til dialog mellom de fremmøtte og presten.


Kvelden startet med flott piano-musikk fra kantor Zbigniew som først spilte en gregoriansk melodi og så sanger fra Taize. Den gregorianske sangen var enstemt som en påminnnelse om at vi alle er like. Axel Seglem minte oss om at det nå er 499 år siden reformasjonen og den felles gudstjenesten som var 31.oktober i domkirken i Lund i Sverige mellom den lutherske og katolske kirke. Han stilte til slutt spørsmålet om det er lettere å gå fra hverandre enn å komme til hverandre.


Silje pekte på at vi lever i et mangfoldssamfunn og at vi må finne gode måter å være sammen på. Dialog betyr å møte de andre med respekt. Vi må heller ikke glemme det vi har felles, som den gylne regel av forskjellige varianter: Gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.

Dialog baserer seg på likeverdighet basert på respekt, åpenhet og samarbeid og vilje til å lytte til den andre og være åpen. Det innebærer også en villighet til å la seg forandre. Vi kan lære av og forstå hverandre uten nødvendigvis å være enige. Viktig å utvikle arenaer for dialog mellom religioner og systemer og lokalt på grasrota, uten dialog ingen fred: "Ingen fred mellom nasjoner og mennesker dersom det ikke blir fred mellom religioner".

silje t mathiassen web.jpg

DIALOG: Dialogprest Silje Trym Mathiassen inviterte til dialog i Egersund kirke.
 

For å hindre radikalisering og tilbaketrekking mente Silje at vi må skape møteplasser der vi kan dele tanker og erfaringer. Dialogsenteret i Stavanger arbeider på mange arenaer: Prester og imamer møtes, åpne dialogkvelder, ung dialog, møte med flyktninger, tilstede på alternativmessene, meditasjonsprosjekt, menighetskurs, årlige middager med bidrag fra forskjellige kulturer.

I møte med andre religioner, livsanskuelser kan det være lurt å stille to spørsmål: Det første er "Hva finner du vakrest ved min tro?" Det andre og like viktige er "Hva finner du vanskeligst ved min tro?" Vi må våge å stille og de vanskelige spørsmålene, spørre uten å tråkke på den andre.

Så kan alle tenke etter om vi tørr å møte "de andre" med respekt og åpenhet og at vi er villige til å bli forandret i møte med "de andre"! Diskusjonen til slutt dreide seg om dette. Silje hadde erfart at mange blir styrket i egen tro gjennom dialog og møte med folk med et annet ståsted og trosgrunnlag og ba oss tenke etter: "Når snakket jeg sist med en som har en annen tro enn meg?"

Vi trenger religionsdialog, det er helt nødvendig i det mangfoldssamfunnet vi lever i!

 

.