Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kan jeg be?

Siri Johannessen, diakonimedarbeider

12.-18. september (uke 37), arrangerer diakoniutvalgene i Eigersund-menighetene bønneuke. Her inviterer vi mennesker inn til å bruke kirkerommet i bønn.
 

Det lages til bønnevandringsstasjoner som kan brukes, men det er også mulighet til stille bønn i kirkebenkene. Vi ønsker å gjøre dette ved oppstart av semestrene, for at menigheten kan delta i bønn for kirkas arbeid, for skoler, barnehager og andre. 

Men hva er bønn? Å be er å snakke med og til Gud. Å be er å synge salmer eller lovsanger til Gud. Det er å spille instrumenter i glede for Gud. Å tenne et lys. Det er å lese i Bibelen, eller i Salmeboka. Å være stille og reflektere. Eller å diskutere, be og snakke sammen i en bønnegruppe. Det er å tegne eller skrive ned noe du vil legge frem for Gud. Å være takknemlig over å kunne nyte skaperverket, og ta seg en tur i det fri. 

Det kan være vanskelig å ”passe inn” i det en tror er den rette måten å be på. Men samtalen med Gud er det bare du og Gud som skal kjenne til og trenge, og den kan foregå på den måten du selv kjenner er rett – for deg! Og det vil vi, helt enkelt, prøve å tilrettelegge for. Med enkle grep vil vi vise ulike måter å bruke bønnen på. Bønnevandringen foregår ved at man enten sitter på en benk i stille bønn og refleksjon, og eller beveger seg rundt i kirka, og bruker de ulike bønnevandringsstasjonene. Ved disse kan man lese instruksjoner om hva man her skal gjøre. Du bruker så lang tid du trenger ved hvert stopp. Det blir et utvalg forslag til ulike måter å be på, både visuelle og reflekterende. Terskelen inn i kirka skal være så lav at alle føler seg velkommen uten å bli sett på og bedømt. 

bønn for egersund2.jpg

Å be er å snakke med Gud – kanskje om Egersund? Foto: Svein Anton Hansen 
 

Helleland: onsdag og torsdag kl 19-20 

Egersund: mandag, onsdag og fredag kl 18-19.
Torsdag: Åpen kirke kl 17.30-18.00 og kveldsbønn kl 18.00-18.30
 

Eigerøy: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 19-20, onsdag kl 20-21 

Det vil alltid være frivillige til stede. Alle som ønsker det, er velkommen innom! 

”Jeg kan ingen bønner,
jeg vet ikke hvordan jeg skal be.
Jeg bare sier det som det er:
Jeg trenger at du forstår
det jeg kjenner inni meg nå”
(Norsk Salmebok 2013)