Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Herlig inkluderende fellesskap

Siri Johannessen, diakonmedarbeider, foto: Thor Bernhard Sagland
 

De 3 menighetene i Eigersund har alle sammen en diakoniplan. Denne tar utgangspunkt i definisjonen på diakoni; ”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet” (Kirkerådet 2008). Planen inndeles i de 4 delene som danner grunnlaget for å få til og uttrykke evangeliet i handling.

dsc_08880001.jpg

LIV OG RØRE: Rockefår fra Ålgård spilte under gudstjenesten. 
 

Å være HEL
Søndag 5. juni fikk menigheten i Egersund i stor grad oppleve inkluderende fellesskap og nestekjærlighet! Vi feiret HEL-gudstjeneste, med besøk av bandet Rockefår fra Ålgård, SiMen- klubben i Egersund, og bønnevandring med ulike uttrykk for bønn.
HEL-konseptet har en visjon om at kirken skal arbeide for alles rett til en plass i samfunn og kirke, for tilpasset trosutøvelse, og for å stå på og kjempe for retten til livsutfoldelse og deltagelse for utsatte grupper. Det står for helt menneske, helt liv, helt samfunn og hel kirke.

 

Tilrettelagt gudstjeneste
Gudstjenesten på søndag ble gjennomført i Bakkebø kirke, den første av kirkene i Egersund med lett tilgjengelighet for alle, tilrettelagt for rullestol og for at alle skal kunne se og bli sett i gudstjenesten. Det ble en fin feiring, med påfølgende kirkekaffe, noe som legger til rette for å bli kjent med hver enkelt på en annerledes måte.
Gode ord ble sagt i gudstjenesten, og gode samtaler ble gjennomført etter gudstjenesten. Det var veldig fin stemning fra begynnelse til slutt, og både Rockefår og SiMen imponerte med sin underholdning! Takk for at også jeg fikk være med. Og du – det blir HEL-gudstjeneste igjen til advent, og da håper vi også DU finner veien.

dsc_08950001.jpg 
LOKALT KOR: SiMen-klubben opptrådte under ledelse av Elsa Synnøve T. Ødegård.

 

.