Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Gullkonfirmanter Egersund

Eva Sirevåg Sæstad
 

Konfirmantene fra 1966 møttes til 50-årstreff i Egersund kirke. 


8.mai er det 50 år siden de sto til konfirmasjon i Egersund kirke. Søndag 1.mai var de igjen samlet til gudstjeneste i kirken.

gullkonfirmanter 2016.jpg 

  1. Rekke fra venstre: Inger Grete Natvig, Marie Omdal, Kari Stapnes, Elsa Sandø, Jenny Marie Ege, Richard Blitzner, Frøydis Kvamsø, Bjørg Nuland Tuen, Kari Svanes Sørensen.
  2. Rekke fra venstre: Asta Tollefsen, Gunhild Puntervold Njåstad, Terje Nodland, Hjalmar Fardal, John Hansen
  3. Rekke fra venstre: Oddvar Gabrielsen, Leiv Kåre Nodland, Arild Knutheim, Johannes Faugstad, Hans Kristian Sahlsten, Malvin Årstad
  4. Rekke fra venstre Harald: Sørensen, Roar Friestad, Per Ivar Feyling, John Kåre Rødland, Jan Alfred Barstad, Knut Aarstad, Asbjørn Stokkeland
 

.