Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Tårnagentene trår til!

Eva Sirevåg Sæstad

Helgen 9.-10.april var 48 tårnagenter i aktivitet i Bakkebø kirke. 

Se bilder fra Tårnagenthelgen


Lørdag var de samlet i kirka for å gå på skattejakt, løse oppgaver og forberede seg til gudstjenesten dagen etterpå. Før de kunne begynne på oppdraget, ble de utstyrt med agentkort hvor de fikk sitt fingeravtrykk som passord. Oppgaven var å finne fram i historien om Samuel, han som skulle lære å høre Guds stemme i livet. Pizza som agentmat var veldig populært. Alle 3. klassingene fra menighetene i Eigersund får tilbud om være tårnagent og utforske kirka.

ida garpestad mong0001.jpg
AKTIVITETER: 
Ida Garpestad Mong og andre lager tegninger som skal brukes til bønnevandringen under gudstjenesten. Foto: Mong/Krahner.
 

Aktive i gudstjenesten

På søndag formiddag var tårnagentene godt synlige i gudstjenesten. Noen deltok i inngangsprosesjonen sammen med dåpsbarna og presten. Etterpå stilte alle tårnagentene opp og sang for menigheten. Det var ikke vanskelig å se hvem som var tårnagenter, for alle gikk med eget agentkort i rødt band rundt halsen. Agentene var også med og leste opp bønner, de deltok med skriftlesning og gjorde klar dåpsvannet for de 3 barna som ble døpt denne dagen.
 

Å vokse opp i Guds hus

Ingun Stokstad Barane startet prekenen med å vise ei skattekiste som så ut som en Bibel. Inne i denne fant hun både en bamse og en nattkjole. Dette var innledningen til historien om Samuel. Tårnagentene dramatiserte hvordan Samuel vokste opp i tempelet og hjalp presten Eli. Vi fikk også se når Gud ropte på Samuel om natta og han ikke helt forsto hvem som ropte på han. Ingun oppfordret oss alle å lytte etter Guds stemme slik som Samuel gjorde og til å være agenter. Gud har et oppdrag til oss, han vil at vi skal gjøre det som er godt og være på de svakes side. 

Etter prekenen var det bønnevandring. I kirkerommet var det forskjellige stasjoner der vi kunne be, tenne lys, plukke mannablomst og gi en pengegave til menigheten. Samtidig med bønnevandringen kunne alle som ønsket det delta på nattverd. 

Takk til tårnagentene som var med og gjorde denne gudstjenesten til en god og spesiell opplevelse. Flere av tårnagentene hadde vært med å pynte muffins og sjokoladekake til kirkekaffen. 

tårnagentsang.jpg 
TÅRNAGENTSANG: Tårnagentene lærte en egen sang. Foto: Eva S.Sæstad

 
 

.