Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Årsfester – tid for å se tilbake og framover

Eva Sirevåg Sæstad (Egersund) og Svein Anton Hansen (Helleland)
 

Søndag 6.mars holdt både Egersund og Helleland menigheter sine årsmøter. Tid for å oppsummere og samtidig se framover. 
 

HVA GJORDE EGERSUND MENIGHET I FJOR?

Menighetsrådets leder Roger Rasmussen, startet årsmøtet med å oppsummere arbeidet i 2015 med utgangspunkt i årsmeldingen. Menighetsrådet har gitt høringsuttalelse på ”Veivalg – framtidig kirkeordning.” Menighetsrådet har også gitt innspill til lokal grunnordning for gudstjenesten med blant annet endring av den liturgiske musikken. Dette er nå godkjent av biskopen. Tilbakemelding fra kirkegjengere er at mange er fornøyde med liturgien slik den er nå. Menigheten er mer deltakende under gudstjenesten. 

Menighetsrådet fornyet misjonsavtalen med NMS for nye 4 år med 3 ulike prosjekter. Vennskapsavtalen med Mustamae er også blitt fornyet. I 2015 var representanter fra vår menighet på vennskapsbesøk til menigheten i Mustamae i Tallin. 

gruppebilde web.jpg

Fra besøket i Mustamae Tallin høsten-15. 
 

Menighetssenteret skal pusses opp og arbeidet kommer i gang i løpet av våren. Vi ser fram til fest i nyoppussede lokaler til høsten. 

I september inviterte menighetsrådet til frivillighetsfest i Bakkebø kirke. Det var god oppslutning om dette arrangementet. Det er viktig å verdsette det frivillige arbeidet. 

Det nye menighetsrådet har opprettet et flyktningeutvalg da menigheten ønsker et sterkere engasjement i integreringsarbeidet. 

Menigheten gikk med et underskudd på kr 57 713 i 2015. Vi trenger mer penger inn og vi må se på kostnadene. Samtidig ønsker vi å ha god aktivitet i menigheten vår. 

Gjennom året har det vært arrangert ulike typer gudstjenester. Blant annet flerkulturell gudstjeneste i pinsen der ulike nasjonaliteter bidro med blant annet tekstlesing, sang og dans. Det er avholdt 2 HEL-gudstjenester som er viktige i inkluderingsarbeidet. Simenklubben deltok under begge gudstjenestene. 

Siste året har det vært litt nedgang i dåpstallene. Det er innmeldt 7 medlemmer og utmeldt 33. 

Trosopplæring – Her har det vært mye aktiviteter i løpet av året. Det ble laget en trosopplæringsplan i 2014 som nå er virksom og det skjer mye positivt i konfirmantarbeidet. 

Bønnearbeid – åpen kirke annenhver torsdag. Dette er et viktig arbeid som vil fortsette. Nytt opplegg i 2015 var bønneuke med bønnevandring i kirken. Åpen kirke under Julebyen er fortsatt et populært tilbud. 

Det var synd at årsmøtet ikke samlet mer enn 20 deltakere. De som var til stede på årsmøtet bidrog imidlertid til god dialog i etterkant av lederen sin oppsummering. Det kom flere innspill som gikk på hvordan gudstjenesten kan bli enda bedre. Avslutningsvis konkluderte Roger Rasmussen med at selv om vi kan være godt fornøyd med året som har godt, skal vi alltid se framover og tenke på hva vi kan gjøre bedre.

 

smørbrød.jpg

SMØBRØD OG KAKER: På årsfesten Helleland menighet er servering alltid god. Her servert av Kari Johanne Melhus og Torunn Birkeland. Foto: Svein Anton Hansen  

HELLELAND

Se bilder fra årsfesten Helleland.

Nesten 50 hadde møtt opp på årsfesten, som i år ble holdt på Landbrukssentert siden Bedehuset ble skadet i flommen. Ingun Stokstad Barane snakket i andakten om hvilke forventninger vi har når vi kommer til gudstjenesten. For det er nettopp åndelig mat vi trenger og som gudstjenesten skal gi oss.

Som på alle årsmøter ble årsmelding og årsregnskap gått igjennom. I Helleland menighet er det ikke store svingninger fra år til år. Men menigheten har omring 60 personer på frivillighetslisten, noe som er mye for en bygd med omkring 500 voksne medlemmer i Den Norske Kirke. 

Under samtale om arbeidet spurte sokneprest Martin Kolstad hva som kan gjøres for at flere kan få frimodighet til å gå til nattverd. Mange delte gode tanker og forslag om hva som må til for at flere skal gå til nattverd. Ellers ble det spurt og informert om hvordan det ligger an med den nye Kirkestuen. 

forsangere.jpg

Forsangere på årsfesten Helleland. Foto: Martin Kolstad


 

.