Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Medarbeidere mot samme mål

Av Thor Erling Sætrevik, jan.-16
 

«Hvorfor er du her?» Det var en tankevekkende velkomst for de fremmøtte, da Eigerøy menighet inviterte til sin første medarbeiderdag forrige lørdag. Alle ble heldigvis sittende til de fikk vite at alle frivillige medarbeidere er like viktige i arbeidet «mot samme mål», som var temaet for dagen.
 

Medarbeiderdagen besto av en flott fellessamling for hele familien, før barna tok med seg lørdagsgodt ut i aktivitetshallen for å løpe ifra seg. Inne i kirka snakket Lene L. Østebrøt og Trine L. Sætrevik om hvordan man bygger en sunn kirke. Det er utdrag fra denne samlingen som blir presentert, videre i artikkelen. Etterpå delte flere erfarne medarbeidere sine tanker og refleksjoner rundt det å være en frivillig medarbeider i arbeidskirken, før man fikk tid til å fordøye inntrykkene sammen rundt en god lunsj. 

«E’ det bare eg så rydde?!»

Som frivillig medarbeider i ei kirke, kan man bli møtt på ulike måter. For å sette det litt på spissen, fikk deltakerne se noen enkle dramastykker om hendelser som kan få både nye og gamle medarbeidere til å føle seg lite verdsatt og usikre: «Kem e’ det som he våre her nå? Kan folk aldri rydda stolane på plass? Og koffor he de ikkje vanna blomstane?!». «Ja, du sko sitt på kjykkene, der stod åtta uvaska koppa i vasken - e’ det bare eg så rydde her i denna kjerkå?» Forsamlingen lo godt under sekvensene der de karikerte medarbeiderne hang seg opp i stadig mindre og mer ubetydelige detaljer og samtidig ble mer iltre og engasjerte.

visjonene.jpg

VISJONEN: Lene L. Østebrøt, Trine L.Sætrevik og Gro Sæstad snakker om hvordan man bygger en sunn kirke. Foto: Thor Erling Sætrevik  

Kultur: å heie på hverandre

Medarbeiderne skulle utfordres til å tenke over hvordan man snakker, møter og tenker om hverandre. Holdninger, ord og kroppsspråk skaper kulturen i kirka. Det er veldig mange mennesker innom arbeidskirka i løpet av bare én uke. Med så mange «armer og bein», ulike møteplasser og gudstjenester, er det viktig at man heier på hverandre og skaper en god og trygg atmosfære for alle å være i. 

«Se og bli sett!»

Mottoet til Eigerøy menighet er «Se og bli sett!», og man drømmer om et fellesskap der alle føler seg sett, møtt, inkludert og respektert. Da må dette merkes i fra første stund man setter sin fot i kirka, uansett anledning. For å få til dette, er det helt avgjørende at alle medarbeidere er bevisste på at de er med på å skape denne kulturen. Som frivillig medarbeider kan man havne i situasjoner der man må ta i et ekstra tak fordi «forrige mann» glemte å rydde etter seg. Da kan det være nyttig å minne om man spiller på samme lag og jobber mot samme mål. 

Én kropp, mange lemmer

Eigerøy arbeidskirke har rundt 150 engasjerte frivillige som er med og bidrar, hver på sin måte. Alle er like viktige. Paulus bruker kroppen som et bilde for å beskrive menigheten (1.Kor. 12). Vi er én kropp, og kroppen har mange lemmer og funksjoner. Vi er alle forskjellige og har ulike nådegaver og egenskaper. Men vi er avhengig av hverandre fordi vi er på samme kropp. Kirken bygger ikke på talentene til få, men på engasjementet til flere - derfor er vi alle like viktige! 

Styrke i vintreet

Et annet bilde fra Bibelen som ble brukt for å illustrere menigheten er at kristne er som greiner på et vintre. Greinene må være festet på treet for å få næring og kunne vokse. Jesus er treet, og de kristne må være festet på ham. Derfor er det også viktig bare å være tilstede for å ta imot. Enhver medarbeider trenger styrke når en skal gjøre oppgavene sine. 

Mot samme mål

Den røde tråden denne formiddagen var at man som medarbeidere i samme menighet må gå mot samme mål. Da må man være bevisst på kirkas hensikt og mål. Eigerøy menighets visjon sier at «vi vil være et attraktivt og smittende menighetsfellesskap i Jesu kjærlighet». Visjonen utfordrer oss til å formidle troen vår og engasjere flere til tjeneste. I tillegg kommer verdier som respekt, mangfold, åpenhet, tjeneste, omsorg. Verdiene skal prege arbeidet i menigheten. Jesu kjærlighet er for alle mennesker, nettopp fordi alle mennesker er betydningsfulle for Gud. Vi må ha overskudd for de menneskene som er rundt oss og være bevisst på å møte mennesker der de er, i sin livssituasjon og på sin trosvandring. Det handler om å se hverandre, på veien mot samme mål! 

frivillige2.jpg

FRIVILLIGE: Fra venstre Ann Karin Thunestvedt, Frode Klippen, Arne Ove Østebrøt, Aud Tove Hovland og Hege Jensenius. Foto: Aslak Holmen

 

 

.