Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Store ting skjer på Eigerøy!

Av Arne Espeland. Foto: Roar Sætrevik. Jan.-16.

 

I august forsvant en hel del av kirka på Eigerøy. I løpet av høsten har et helt nytt bygg blitt synlig. Utsiden begynner å bli ferdig, mens det fortsatt gjenstår en del arbeid på innsiden.


Menigheten har satt i gang et stort prosjekt og bygger på en måte en ny kirke. Våren 2015 var helt nytt inngangsparti ferdig med lettere tilgjengelige toaletter. Etter riving av hele den første delen av kirka med kirkestue, kjøkken og toaletter, har det meste av aktivitetene vært knyttet til hallen. Nå har vi endelig fått strøm til kirka og kan bruke den som før til blant annet gudstjenester. I perioden frem til den nye delen er ferdig, må fortsatt hallen og kjøkkenet der brukes i større grad.

nybygg.jpg

Bygget reiser seg og vi ser frem til innvielsesfest i løpet av våren! Nytt bygg, nye muligheter:
Kirkestua og kjøkkenet blir større og åpner opp for videre vekst knyttet til kirka på Eigerøy. Vi ønsker å gi rom for alle og håper at kirka oppleves som en trygg havn å komme til og en mulighet for aktiv deltakelse.


Store byggeprosjekter som dette koster mye penger. Dersom du har lyst og anledning til å bli fast giver til Eigerøy arbeidskirke, kan du legge inn fast trekk fra din konto til Eigerøy arbeidskirkes giverkonto: 3270.21.17045. Følg med på nettsiden til kirka: http://www.eigeroykirke.no!

nybygg tak.jpg

NYBYGG: Kirkestuen ferdigstiles fram til påsken. 

 

.