Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

På flukt!

Av Svein Anton Hansen. Heidi Strand Harboe (dikt)

Dette året har på mange måter handlet om flyktninger, ikke minst fra Syria. Kristne og andre flykter fra krig og terror. Noen av disse har landet i Egersund. Enten midlertidig eller for flere år. Jesus var også flyktning. Maria og Josef måtte flykte med Jesus-barnet til Egypt for å unnslippe Herodes den store.

Julen, kontrastenes høytid. Lys og varme, men også mørke og kulde. Fred og fellesskap, men for noen også uro og ensomhet. Vi skal med god samvittighet få kose oss ekstra i julen. Og samtidig ønsker Han som kom med julefreden at vi kan dele av vår rikdom, overflod og varme.

"Salig jul"? Det handler om å dele, men mest av alt å ta imot Guds julegave, Frelseren Jesus i vårt hjerte.

de tre vise menn.jpg

MÅLET ER NÅDD: De tre vise menn kommer med gaver til Maria, Josef og Jesus. 
Fra Julekrybbe-utstillingen i Egersund kirke under Julebyen 

Salig Jul

Av Heidi Strand Harboe 

Kvelden pakkar seg kring husa,
stilt og tidleg mørknar det.
Nokon er på flukt der ute,
la dei finna julefred.

 

Me har ly og lys og varme,
nokon manglar hus i kveld.
Rør vår evne til å dela,
dela kjærleik, mat og eld.

 

Salig jul, kom hit og finn oss,
til me strekkjer hand og arm,
slik at ingen treng å frysa,
gjer vår vilje ny og varm.

 

I det minste bur det store, 
det som verda ventar på.
Kom til alle oss som leitar,
vis oss vegen me skal gå.


Gjev oss fred i kropp og tanke,
kjærleik, kom og finn oss att,
verda treng til lys og varme,
snart så er det julenatt.

 

Salig jul, kom hit og finn oss,
til me strekkjer hand og arm,
slik at ingen treng å frysa,
gjer vår vilje ny og varm.

 

Du som mangla ly og husrom,
barn på flukt og heimlaus mann,
du som kom med håp og kjærleik,
rør vår vilje du som kan.


Salig jul, kom hit og finn oss,
til me strekkjer hand og arm,
slik at ingen treng å frysa,
gjer vår vilje ny og varm.

 

Rør ved våre stengde hjarte,
opna dei til me kan gje
av den kjærleiken du deler,
vis oss veg til julefred.

 

.