Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Helleland menighetsråd

Menighetsrådet på Helleland har konstituert seg.

helleland menighetsråd 2016-2019 web.jpg

Helleland menighetsråd, fra venstre: Norleiv Gudmstad, Torunn Birkeland (1.vara), Karl Inge Hyggen, Kari Johanne Melhus (leder), Bjørn Kåre Grude (kasserer), Janne Synnøve Søyland, Per Østebø (nestleder) og Martin Kolstad (sokneprest). FOTO: Svein Anton Hansen

Råd og kontaktpersoner 

helleland mr 2011-2015 kake web.jpg

Takk til det gamle menighetsrådet.