Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Hvile, men ikke sove i Guds nåde

oktober-15, av menighetsbladkomiteen
 

Hvordan kan vi hvile i nåden uten å glemme å være aktiv i tjeneste for Gud?
 

Jesus sier: ”Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.” (Matteus 11,28-30) 

Bibelen forteller oss at vi blir frelst av og ved Guds nåde. Nåden er gratis. Nåden kan vi hvile i. Gud tar bolig i vårt hjerte ved sin ånd. I dag prøver noen av oss i menighetsbladkomiteen å si noe om ”det indre livet”, et liv der Jesus fyller oss med ”hvile for vår sjel.”

Samtidig tenker vi at et liv med Guds nåde i hjertet inspirer oss til aktiv tjeneste for Gud. Et indre liv som naturlig fører til handlinger. Vi trenger å finne hvilen når vi strever og bærer tunge byrder, men vi tror ikke det er meningen at vi skal stoppe der. Så - hvor henter vi kraften? Hvordan lever vi? Hele livet som kristen, også tjenesten omfattes av Guds nåde.

vippevekt med ord.jpg 

RETT BALANSE: Det handler om å balansere nåden og aktivitet, å la nåden være det som veier tyngst og bærer livet. 
 
 

1) Hva betyr det når Jesus sier at vi i ham kan “finne hvile for vår sjel”?

2) Hva betyr det for deg å hvile i Guds nåde?

3) Hvordan inspirerer et liv i Guds nåde deg til aktiv tjeneste?
 

1) Et annet utrykk for dette er å ”ha fred i sjelen”. For meg betyr det å kunne stole på at Jesus er med i hverdagens mørke og lyse sider. En kan lett la seg frustrere av bekymringer og oppleve at en ikke har helt kontroll. Det er så lett å bli oppøst og mismodig. 

2) Det å finne hvile i Guds nåde betyr for meg å ha 

john magne aas.jpg

et avbalansert forhold til det som skjer i livet.  Jeg velger å ta Jesus ord til meg om at han tatt alle våre sorger og bekymringer med seg på korset. Slik finner jeg gleden og hvilen. Jeg stoler på Jesus. 

3) I takknemlighet til Jesus har jeg lyst til å gi noe tilbake. Virkelig glede og inspirasjon handler om å delta sammen med andre for å bygge Guds rike. Det og ikke delta ville for meg betydd et døende kristenliv. Aktiv tjeneste og nåde er for meg to sider av samme sak.
John Magne Aas 

 

1) Når Jesus sier at vi i ham kan «finne hvile for vår sjel», betyr det at jeg ikke trenger å prestere for å fortjene noe som helst fra Gud: Jeg får ta imot en Gudsrelasjon – helt ufortjent. Det Jesus sier og har gjort holder – og bærer – også når livet er vanskelig. 

2) Å hvile i Guds nåde: Her er det to begrep: Hvile og nåde. Nåde innebærer å ufortjent ta im

marit fimland.jpg

ot Guds tilgivende kjærlighet. Hvile innebærer at jeg kan senke skuldrene og puste; bare være.

3) Vekselvirkningen mellom å «hvile i nåden» og aktiv tjeneste, mellom bønn og handling (eller aksjon) er nødvendig, om det kristne budskapet skal være troverdig. Begge deler trengs. «Handling og bønn må bli ett», heter det i en sang. Som (med)mennesker og som kristne har vi et ansvar i forhold til andre mennesker og til miljøet, fordi Kirken er kalt til å være Guds hender og føtter på jorda. – Men hvis vi ikke kobler oss til «kraftsentralen», er det lett å få «flatt batteri» og miste motet.
Marit Fimland  

 

1) Et sted der vi kan stoppe opp, roe ned, slippe å "streve og bære tunge byrder". Vanskelig å forstå fullt ut.

2) Det betyr at jeg er en del av noe som er større enn meg, noe jeg hører til som den jeg er.arne espeland.jpg

3) Jeg opplever at det er en naturlig vekselvirkning mellom aktiv tjeneste og liv i Guds nåde.
Arne Espeland  

 

1) Sjelen handler om tanker og følelser. De kan svinge fra de store høyder til dypeste dal. Heldigvis oftere det første enn en hverdag med mange bekymringer og sorger. Men når de tunge dagene kommer eller når synden står veldig klart for meg, så vet jeg at jeg har en jeg kan komme til med alt dette – Jesus Kristus. 

2) Efeserne 2,8-9 er mitt favorittbibelord – ”For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.” Her er basis for mitt liv. Her finner jeg hvile. Guds nåde bærer livet mitt. All grunn til å slippe å stresse for å imponere Gud med mine gjerninger. 

svein anton hansen.jpg

3) Jeg er frelst, ikke bare for å slappe av fram til jeg er hjemme i himmelen. Andre må få høre om og få del i Guds nåde. Derfor ønsker jeg å bruke tid og krefter på å tjene i Guds rike. Misjon er Guds sak, og derfor ønsker jeg at det også skal være min sak.
Svein Anton Hansen 

 

.