Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Eigersund-konfirmanter med mange valgmuligheter

 
Av Svein Anton Hansen, 2015

- Vi fortsetter med det nye konfirmantopplegget som startet sist skoleår, sier kateket Hedvig Caroline Karlsen. Kommende skoleår kan Egersund-konfirmantene velge mellom seks ulike interessegrupper.

Hvert år velger ca hundre 14-åringer å følge konfirmantopplegget til Egersund menighet. Det er kateket Hedvig C.Karlsen som leder opplegget. Undervisningen skjer på ungdomsskolene Husabø, Lagård og Hellvik rett etter siste time tirsdag, onsdag eller torsdag.

- Vi starter med å servere mat før det blir 1 time med undervisning. Den smilende nordlendingen forteller at konfirmantene skal bruke boken Con Dios samt Bibelen til temabasert undervisning. – Og så blir det også litt tid til lek og moro! 
 

Velge mellom seks interessegrupper

De som velger Friluftsliv vil få to turer pr semester. Form & Farge vil som før samles i kjelleren i Bakkebø kirke to kvelder i semesteret. De som velger Vår Ungdomskor blir med på øvelsene hver tirsdag. Sist konfirmantår ble aktivitetsgruppen KRIK startet. - De som velger KRIK (Kristen Idrettskontakt) får sportsaktiviteter i Egersundhallen annen hver fredag. Denne aktiviteten er også åpen for alle som er fylt 13 år, og er slik sett ikke bare for konfirmanter, understreker Hedvig. De to siste gruppene er Ungdomssamling Egersund (USE) i Bedehuset minimum fire fredagskvelder i semesteret og Eldrebesøk med praktiske oppgaver. 

Trosopplærer Christiane Krahner har hovedansvaret for konfirmanter med behov for egen tilrettelegging. – Som menighet ønsker vi å tilby et konfirmantopplegg som er åpent for alle. Derfor har vi tilrettelagt opplegg etter behov. Foreldre må gjerne ta direkte kontakt med oss for å vite mer hva dette går i.

christiane hedvig og martin web.jpg

KONFIRMANTLEDERE: Christiane Krahner (trosopplærer Egersund), Hedvig Caroline Karlsen (kateket Egersund) og Martin Kolstad (prest Eigerøy og Helleland) er klare til å ta imot nærmere 150 konfirmanter i Eigersund-kirkene. 
 

Leir og temadag

- I høst blir det konfirmantleir for alle på Liland leirsted på Tonstad. Vi fikk også mange gode tilbakemeldinger på temadagen vi hadde om sorg og død. Og vi viderefører den som et fellestiltak sammen med konfirmantene på Eigerøy og Helleland. Siste lørdag i januar blir det undervisning om sorg og død, i kapellet ved en av prestene, diakonen, kantoren og begravelsesbyrået. Alle får besøke begravelsesbyrået. Vi tror at denne temadagen er med på å avmystifisere det som har med død å gjøre.
 

Eigerøy og Helleland

- På Eigerøy satser vi på samtalegrupper i konfirmantundervisningen, sier sokneprest Martin Kolstad. Han er ansvarlig for konfirmantene både på Eigerøy og på Helleland. – Etter en fellessamling har vi gruppesamtaler hvor frivillige gruppeledere er med. På Helleland har vi også en kombinasjon av undervisning og samtale. Dette året tror Martin det vil bli henholdsvis ca 30 konfirmanter på Eigerøy og 9 på Helleland hvis alle melder seg på. Konfirmantene på Helleland og Eigerøy har felles leir på Lunden i mars.  
 

Presentasjonsgudstjenester

Søndag 30.august blir det presentasjonsgudstjenester med konfirmantene i Egersund kirke og Eigerøy arbeidskirke. Søndag 13.september og 20.september presenteres konfirmantene på Helleland og på Hellvik. Hvis noen fortsatt ikke har fått meldt seg på konfirmasjonsopplegget, så ta kontakt med kirkekontoret, 5146 3330.

 

.