Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Sommerprat med Siri

Menighetsbladet ønsker i sommer at våre lesere skal bli bedre kjent med de seks sist ansatte på kirkekontoret. Denne uken møter du Siri Jorunn Johannessen, diakonmedarbeider i Eigersund.

 

Hvordan vil du beskrive dette siste året i forhold til utfordringer og gleder i arbeidet?

Det siste arbeidsåret har vært veldig spennende og innholdsrikt. Det har vært mitt første år som diakonarbeider i Egersund, Eigerøy og Helleland menigheter, og jeg har fått anledning til å bli kjent med mange nye medarbeidere med stort diakonalt engasjement. Spesielt utfordrende har det nok vært å bli kjent med Egersund på en ny måte, og å jobbe med å få ”vise meg frem” som en ressursperson i møte med kommune, frivillighetssentralen og helsetjeneste. Det har vært veldig fint å bli kjent med ulike mennesker ved besøk og i ulike tiltak. Arbeidet mitt bringer i det store og hele med seg svært mange gleder, og jeg er takknemlig for å jobbe tett med mine medmennesker – i alle deler av samfunnet.


sommer siri.jpg 

SAMFUNNSENGASJEMENT: Siri Johannessen leser gjerne bøker som utfordrer til å engasjere seg i samfunnet. Foto: Svein Anton Hansen
 

Hva bringer denne sommeren og hvordan forbereder du deg på et nytt arbeidsår?

Denne sommeren kjenner jeg behov for å lade batteriene, og håper på mye finvær og avslappende dager. Det har vært noen travle uker før ferie, for å få malt og ryddet skikkelig i huset, så vi slipper å gjøre det når ferien kommer. Vi skal stort sett være hjemme, og jeg ser frem til gode stunder med lokal familie og venner, og besøkende både fra Norge og utland. De siste ukene før ferie er det fint å ta seg tid til å nyte roligere arbeidsdager, slik at jeg får forberede noen av tiltakene til høsten.

 

Hvilke visjoner og ønsker har du for det nye arbeidsåret? Hvilke prioriteringer gjør du og hva er viktigst?

Jeg trives veldig godt i jobben min. Jeg får treffe mange interessante mennesker i arbeidet, og synes noe av det flotteste er at jeg i min stilling skal utøve samfunnsengasjement og være med å heve røsten til marginaliserte. For det neste året håper jeg på økt satsning på ungdomsdiakoni, utvikling av menighetenes besøkstjeneste, mer samarbeid mellom menigheter, trossamfunn og religioner, og arbeid med dialog mellom disse. Det viktigste budskapet kirken kan gi utad, er at alle mennesker er likeverdige og like høyt elsket, uavhengig av kultur, religion, legning, helse eller andre faktorer vi mennesker sorterer etter. Her har kirken dessverre en vei å gå, men jeg er glad for å få være med!

 

Hvilken bok håper du å lese i sommer?

Jeg er veldig glad i å lese, men det er ikke alltid forenlig med å være småbarnsmamma. Jeg er glad i krim, men prøver meg også gjerne på andre sjangere, og for tiden holder jeg på med boken ”En dåre fri” av Beate Grimsrud. Jeg leser gjerne e-bøker, men et av godene med å gå på biblioteket, er å si til seg selv at ”denne boken skal jeg lese”, og på måfå peke seg ut en bok i en tilfeldig hylle. Slik får jeg mulighet til å utvide mitt forfatterrepertoar.


 

.