Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Pilegrimsvandring for klimarettferdighet … Nasjonalt og globalt

Av Marit Fimland, juni-15

 

Helga 5.-7. juni var det startsteg for Klimapilegrim 2015 på Nasjonal Kyrkjeleg Pilegrimskonferanse i Selje i Nordfjord, en konferanse for pilegrimsarbeid over hele landet. 

Nasjonalt og globalt 

Roger Rasmussen, Bjørg Reidun Øydna og undertegnede, Marit Fimland, deltok fra Egersund menighet. Klimapilegrim 2015 er en tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet, og er en del av ACT Now for Climate Justice, en global mobilisering for en rettferdig klimaavtale i Paris før jul. Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig. I sommer er det pilegrimsvandringer i fra Svalbard i nord til Sør-Afrika i sør, som fortsetter helt til Paris hvor målet er en rettferdig internasjonal klimaavtale på klimatoppmøtet i desember.

selja - 3 personer.jpg

Tre konferansedeltakere på Selja: Bjørg Reidun Øydna, Roger Rasmussen og Marit Fimland. Foto: Hans Jacob Dahl 
 

«Livet, legenda, lyset og landskapet» var overskrift for konferansen. I fokus sto både spørsmålet om hva helligstedene gjør med oss, og hva den enkelte av oss gjør for å verne Skaperverket. 70 mennesker fra hele landet var samlet, både frivillige og ansatte, på denne konferansen som var arrangert av Kirkerådet, Nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg, Bjørgvin bispedømme og Selje kommune. Det ble en flott opplevelse! Stavanger bispedømme var godt representert på konferansen, og det var kanskje ikke så rart, i og med at det finnes pilegrimsutvalg i hele 7 av 9 prostier. Utviklingen av Kystpilegrimsleia har ført til økt oppmerksomhet om pilegrimsvandringer og -reiser også her i fylket, selv om vi med vår protestantiske bakgrunn nok legger andre ting i det å «gå pilegrim» enn det ble gjort før Reformasjonen.

 

Fredagskvelden var det deling av tips og erfaringer fra hele landet. Lørdagen ble et høydepunkt, med båttur til klosterøya Selja, et sted med en spesiell historie og stemning. Konferansen fortsatte under åpen himmel i ruinene av klosteret, like sør for Stadtlandet. Utgangspunktet for klosteret var legenden om Sta. Sunniva og Seljemennene, og for akkurat 1000 år siden gikk Olav Haraldsson i land på øya for å samle og kristne Norge. 20 år tidligere skal Olav Tryggvason ha funnet levningene etter Sta. Sunniva og irske munker i Sunnivahulen, høyt oppe i fjellsida, der Sunniva og irske munker ifølge legenden led martyrdøden midt på 900-tallet. Der inne sang vi den irske salmen «Deg å få skode», og på en merkelig måte ble det uttrykk for en slags forbindelse mellom den kristne arven fra Irland, historie og nåtid, som ga rom for undring og refleksjon. Selja kalles «Kirkens livmor i Norge», ifølge biskop emeritus Ole Danbolt Hagesæter. Det var spesielt å være på en plass med så mye historie, med utsikt over himmel, hav, og med Stadtlandet i det fjerne. På søndagen ble mobiliseringen Klimapilegrim 2015 offisielt startet i Selje kirke, med representanter fra flere kirkesamfunn tilstede. Les mer om mobiliseringen på klimapilegrim.no.

 

fra ogna.jpg 

Ved reisens start: Pilegrimsvandringen startet ved Ogna kyrkje. FOTO: Marit Fimland

… og lokalt:

Søndag 14. juni vandret 32 pilegrimer (fra Grimstad i sør til Stavanger i nord) med stort og smått fra Ogna kirke til Egersund kirke i anledning Skaperverkets dag. Det var sjette gang Diakoniutvalget i Egersund menighet arrangerte denne vandringen, og i år var vandringen var tilknyttet Klimapilegrim 2015 og hadde som overskrift «Pilegrim på Guds jord».

Vi startet med morgenbønnen i Ogna kirke, der vi sang «Må vinden alltid være bak din rygg», og slik ble det: Vi hadde vinden i ryggen for det meste. Naturen på denne tiden av året er spesielt vakker, og når man går i så mange timer, får man virkelig anledning til å nyte den, og se hvordan landskapet endrer seg. Underveis var det flere stopp med sang, bønn og tekstlesning, samt et par stille vandringsetapper med tid til refleksjon og ettertanke – og en etappe der vi sang mens vi gikk: «Den glade vandrer kalles jeg …!» Vandringen ble avsluttet med menighetens kveldsmesse i Egersund kirke ved sokneprest Ingun Stokstad Barane. Takk til alle som deltok! 

underveis.jpg

Underveis: På ”Den vestlandske hovedvei”. FOTO: Marit Fimland


 

.