Eigersund Kirkelige Fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Aktiviteter

Kirkevalglister med aldersspenn fra 19-76 år

Listene for menighetsrådsvalget foreligger. På listene finnes et stort aldersspenn!


Det er ikke bare de politiske partiene som denne våren har nominert kandidater til valget 14.september. 1235 menighetsråd landet rundt holder valg til nye menighetsråd. Ca 8500 menighetsrådsmedlemmer skal velges. I Eigersund har Den Norske Kirke 3 menigheter. 
 

Les mer om Kirkevalget.

Kirkevalget skjer mandag 14.september. Listene er satt opp i prioritert rekkefølge.  

Egersund menighet:

1. Roger Rasmussen, 53 år

2. Eva Sirevåg Sæstad, 56 år

3. Thor Bernhard Sagland, 54 år

4. Beate Koldal, 19 år

5. Margrethe Klippen, 52 år

6. Brit Elin Lomeland, 41 år

7. Arnt Olav Klippenberg, 58 år

8. Kenneth Bakkehaug, 41 år

9. Rebekka Sæstad Østebrøt, 28 år

10. Ingvild Helgevold Aslaksen, 26 år

11. Arne Kulander, 53 år

12. Elsa Synnøve Tønnessen Ødegaard, 76 år

13. Kenneth Pedersen, 54 år

mong og ødegaard.jpg 

ALDERSSPENN: Etter kirkevalget 2011 var Hans Mong (18 år) og Elsa Synnøve Ødegaard (72 år) den yngste og eldste i Egersund menighetsråd. Elsa Synnøve stiller til valg for en ny 4-årsperiode i Egersund menighetsråd. FOTO: John Magne Aas
 

Eigerøy menighet:

1. Gyrid Espeland, 61 år, seksjonssjef

2. Frode Klippen, 58 år, avdelingsleder

3. Thor Erling Sætrevik, 24 år, lærer

4. Trine Grastveit Viggen, 43 år, sykepleier

5. Hege Merete M.Jensenius, 44 år, legesekretær

6. Roar Sætrevik, 65 år, reseptfarmasøyt

7. Marit Synnøve Klippen, 64 år, pensjonist

8. Gro Grastveit Sæstad, 53 år, kulturskolelærer

9. Sissel Synnøve Skaar, 60 år, økonomileder

10. Kjell Håkon Skadberg, 28 år, elektriker

11. Kjell Arnt Rasmussen, 68 år, pensjonist


Helleland menighet:

1. Kari Johanne Melhus, 47 år, selvstendig næringsdrivende

2. Per Østebø, 47 år, banemontør

3. Janne Synnøve Sleveland Søyland, 44 år, bonde

4. Bjørn Kåre Grude, 39 år, økonom/ bonde

5. Anita Levang Byberg, 49 år, bonde

6. Karl Inge Hyggen, 20 år, agronom

7. Marianne Thodal Sleveland, 38 år, dekoratør

8. Norleiv Gudmestad, 64 år, pensjonist

9. Grete Sleveland, 55 år, daglig leder

10. Torunn Birkeland, 71 år, pensjonist

11. Ingeborg Marie Sandstøl, 75 år, pensjonist


 

.